НАЧАЛО » събития

БНБ: Има сигнали за частично възстановяване на икономическата активност през третото тримесечие на 2020 г.

Ако няма ескалация на броя на заразените с COVID-19 през четвъртото тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г., в БНБ очакват да се запази тенденцията към възстановяване на икономическата активност

fb
3E news
fb
01-12-2020 06:12:45
fb

Краткосрочните конюнктурни индикатори дават сигнали за частично възстановяване на икономическата активност в страната през третото тримесечие на 2020 г., пише в тримесечния Икономически преглед, издаван от Българската народна банка (БНБ) и публикуван на интернет страницата на централната банка.

В резултат на смекчаването на ограничителните мерки, въведени срещу COVID-19 в България и в чужбина, през третото тримесечие на 2020 г. се наблюдаваше устойчиво подобряване на бизнес климата и на доверието на потребителите. Тези тенденции бяха съпроводени с нарастване спрямо предходното тримесечие на продажбите в търговията на дребно, на оборотите в промишлеността и на индексите на производството в строителството и услугите, а също и с понижаване на равнището на безработица до 7.9 на сто през август спрямо 8.8 на сто през май 2020 г.

Ако няма ескалация на броя на заразените с COVID-19 през четвъртото тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г., в БНБ очакват да се запази тенденцията към възстановяване на икономическата активност.

При реализиране на допускането за липса на ескалация на броя на заразените с COVID-19 и последващо затягане на противоепидемичните мерки, което да се отрази на икономическото поведение на домакинствата и фирмите, икономистите на БНБ очакват през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г. да продължи тенденцията към възстановяване на икономическата активност на верижна база, но реалният БВП да остане под нивото си от периода преди пандемията.

В условията на понижаващи се на годишна база цени на петрола енергийните продукти се очаква да имат най­голям отрицателен принос за общата инфлация. Затова експертите на централната банка предвиждат инфлацията при храните да се забави през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо август, но през първото тримесечие на 2021 г. цените на храните да се повишат, повлияни от поскъпването им на международните пазари. В БНБ предвиждат базисната инфлация да започне плавно да се ускорява в началото на 2021 г. в съответствие с постепенното възстановяване на частното потребление.

икономическа активност
трето тримесечие на 2020
инфлация
БНБ
По статията работи:

3E news