НАЧАЛО » събития

Бизнес климатът се подобрява през май за пръв път след три месеца

В резултат на позитивните мнения (традиционна месечна анкета на НСИ) на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги

fb
3E news
fb
29-05-2020 01:52:36
fb

Бизнес климатът се подобрява през май за пръв път след три месеца

В резултат на позитивните мнения (традиционна месечна анкета на НСИ) на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги

За първи път след три месеца стопанската конюнктура през май се подобрява, но все още е далеч от дългосрочната средна (виж графиката по-долу). Най-голям срив бе отчетен през април, когато бизнес климатът се срина с 41.7 пункта.

Вижте още: Рязко влошаване на бизнес климата през април отчита НСИ

Общият показател на бизнес климата се покачва с 11.8 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения (традиционна месечна анкета на НСИ) на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" се повишава с 11.4 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-позитивни.Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и факторът „други"от приложението). Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През май съставният показател „бизнес климат в строителството" нараства със 17.3 пункта главно поради оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава намалена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни.Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 70.1% от предприятията. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с недостига на работна сила и фактора „други".

Строителните предприемачи предвиждат известно повишение на продажните цени в сектора, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 16.2 пункта в резултат на подобрените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и повишени очаквания по отношение на обема на продажбите и поръчките от доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора „недостатъчното търсене", който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 2.5 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, докато очакванията за следващите три месеца леко се подобряват.

Факторите „несигурна икономическа среда", „недостатъчно търсене" и „други" продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

стопанска конюнктура
Бизнес климат
строитерство
промишленост
търговия на дребно
услуги
май 2020
По статията работи:

3E news