НАЧАЛО » събития

Банките са отсрочили 108 748 кредита за 9.072 млрд. лева заради COVID-19

От кредитната ваканция са се възползвали фирми с 14 120 кредита за 6.955 лева и домакинства за 94 628 заема за 2.117 млрд. лева до 31.08.2020 година

fb
3E news
fb
01-10-2020 04:10:29
fb

На 30 септември изтече 6-месечният мораториум на банките за отсрочване на кредити на фирми и граждани, пострадали от COVID-19, придобил известност и като кредитна ваканция. За целта беше утвърден от БНБ “Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19”, на 10.04.2020 г. и изменен по предложение на Асоциацията на банките в България на 09.07.2020 г.

Условията за отсрочката

Всеки клиент на банка имаше право да поиска отсрочка на кредита, ако отговоря на съответните изисквания, най-важното от които е да има „чисто кредитно досие“ (да докаже липса на данъчно-осигурителни задължения и на кредитни просрочия над 90 дни) най-късно до 23.09.2020 г., а кредиторът да е взел решение до 30.09.2020 г.

Кредитите могат да се отсрочват до 31 март 2021 година. За срока на мораториума клиентите не плащат вноските си (главница или главница плюс лихва), а банките не начисляват провизии за отсрочените заеми, които иначе трябваше да заделят по международните счетоводни правила. След договорената с банката крайната дата на индивидуалната отсрочка, клиентът трябва да възстанови редовните си плащания, като в новия погасителен план ще бъдат включени пропуснатите вноски.

Банките предлагаха три варианта на отсрочено плащане до 6 месеца. Първият механизъм е за отсрочване на главница и лихви; вторият е за отсрочване само на главница и третият е за отсрочване на револвиращи продукти.

Вижте още: Три варианта на разсрочено плащане на кредити ще предлагат търговските банки

Колко фирми и граждани са се възползвали

от това право ще стане ясно най-вероятно в края на октомври, когато БНБ ще публикува данните за състояние на банковата система към края на септември 2020 година.

От публикуваните данни на интернет страницата на БНБ става ясно, че до 31 август тази година са подадени общо 124 997 искания за отсрочване на задължения с брутна балансова стойност 10.187 млрд. лева, като са одобрени 108 748 броя за 9.072 млн. лв. Това представлява 13.23% от общата сума от 77.0 млрд. лева отпуснати кредити и аванси до края на август, според справката на БНБ за осмия месец на настоящата година.

Това означава, че „кредитна ваканция“ не са ползвали 86.77 на сто от получилите заеми от регистрираните в България банки.  

Предприятията са заявили 15 356 броя за 7814 млн. лв., от които са одобрени 14 120 броя за 6.955 млрд. лв. От домакинствата са подадени 109 641 броя искания за 2.373 млрд. лв., от които са одобрени 94 628 броя за 2.117 млрд. лв. Спрямо 31 юли 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 1561 броя, а брутният размер на одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 11 млн. лв., става ясно още от данните на БНБ.

Въпреки разходите по мораториума, банковата система е стабилна и към 31 август е на печалба с 686 млн. лв., макар че сумата е с 43.4% по-малка за същия период на 2019 година или с 527 млн. лв. Само разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на август 2020 г. са 491 млн. лв. и са нараснали със 103.3% спрямо отчетените за осемте месеца на 2019 г. 241 млн. лв.

Още по темата:

Над 20 000 граждани и фирми са поискали отсрочване на кредитите си

Каква кредитна ваканция предлагат банките

Петър Андронов: Мораториумът върху плащането на кредитите ще се прилага до дни

Отсрочени кредити
банки
кредитна ваканция
към 31 август 2020 г.
БНБ
По статията работи:

3E news