НАЧАЛО » събития

АТЕБ: За втори пореден ден – неочаквано ниски цени на борсата! Добре ли е това?

Цените на борсата трябва да се изравнят максимално много с цените по двустранни договори, които са съществуващите сега, посочи председателят на АТЕБ Мартин Георгиев

fb
3E news
fb
21-01-2016 11:59:00
fb


И през втория ден от началото на енергийната борса цените останаха изненадващо ниски – под 50 лева за мегаватчас. На търговете, които провеждат държавните електроцентрали, определените от тях минимални цени обичайно са в интервала 70-80 лева за мегаватчас. Това би трябвало да бъдат и цените, по които те да продават на борсата, посочи председателят на АТЕБ Мартин Георгиев в интервю за Програма Хоризонт на Българското национално радио (БНР).

 

 
Източник: АТЕБ


Логично е за търговците цените на електроенергията, търгувана през борсата, да се вдигнат и да достигнат нивата, по които се продава на свободния  пазар, заяви още Георгиев. Още е рано с точност да се посочи каква е причината за ниските цени на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), но вероятно те са свързани с привличане интереса на пазарните участници, както и с изпълнението на поетия ангажимент от страна на Български енергиен холдинг към Европейската комисия за осигуряване на достатъчно ликвидност на борсата.

Една от най-важните ползи от борсата, предвид че на борсите не се търгува много голямо количество от електроенергията, нормално максимум 15 процента, е те да бъдат референт за пазарните нива в една пазарна зона или в една страна, в една държава. Поради тази причина това отново потвърждава очакването, че цените на борсата трябва да се изравнят максимално много с цените по двустранни договори, които са съществуващите сега, допълни Георгиев.

Часът за подаване на оферти към борсата и обявяване на резултатите от БНЕБ е доста късен в сравнение с крайните срокове на другите регионални борси. По този начин търговията на българската борса не може да бъде интегрирана в регионалната търговия и затова на този етап нашата борса остава като един изолиран остров от региона.

Председателят на АТЕБ обясни, че цените в съседните на България борси – Унгария и Румъния са по-високи и варират между 50 и 60 евро към настоящия момент.

енергийна борса
цени на електроенергията
АТЕБ
По статията работи:

Галина Александрова