НАЧАЛО » свят

Rhodium Group: Емисиите от парникови газове в САЩ са спаднали с 2,1 %

Това се дължи основно на намаляване на производството на електроенергия от въглища с 18 % на годишна база

fb
3E news
fb
16-01-2020 02:01:53
fb

Eмисиите от парникови газове в САЩ са спаднали с 2,1 % през миналата година. Това се дължи изцяло на спада в потреблението на въглища. Производството на електроенергия от въглища в САЩ е спаднало с 18 процента. Това констатира американската Rhodium Group в публикувания доклад с предварителната оценка за нивото на емисиите от парникови газове в САЩ през 2019 година. Документът дава информация като цяло за развитието на енергетиката в САЩ. Така например от него става ясно, че е настъпил значителен спад при производството от въглищни мощности. Нещо повече, наблюдава се ускорено затваряне на централите, работещи на въглища в страната.

Според данните на Rhodium Group, производството на електроенергия от мощности, работещи на въглища в САЩ през 2019 г. са спаднали с 18 % в сравнение с предишната 2018 година и са били на най-ниското си ниво от 1975 година.

Основните причини за това са от една страна изключително евтиният природен газ и от друга – възобновяемите енергийни източници.

Средногодишните цени на Henry Hub през 2019 г. са се понижили с 20 %, предвид инфлацията до най-ниското ниво за последното десетилетие. По отношение на  възобновяемите енергийни източници, значителната роля се дължи на спада на разходите при технологиите. По предварителните данни на EIA и Genscape, производството на ВЕИ в промишлеността (вкл.от хидроенергийни обекти) се е увеличило с 6 % през 2019 г. Това е повече от 2018 % ,  когато ръстът е бил 3 %, но под регистрираното повишение от 13 % през по-предишните 2016 г. и 2017 г.

Намаляването на производството от въглищните мощности е довело до намаляване на емисиите със 190 млн. метрични тона през 2019 година. Ръстът на производството от газовите електроцентрали е компенсирало „частично“ това, добавяйки над 40 млн. метрични тона. Като цяло, емисиите в електроенергийния сектор на САЩ са спаднали почти с 10 %. Това е най-голямото понижение за последното десетилетие и значително изменение в сравнението с ръста на емисиите с 1,2 % през 2018 година.

Електроенергетиката на САЩ се оказва лидер в плана за намаляване на емисиите, следвана от транспорта и индустрията.

Понижението на парниковите емисии като цяло в американската икономика, според данните от 2019 г. е от порядъка на 12 % от нивото от 2005 г. Предвид целите на страната по Парижкото споразумение за климата, където заложената цел е 26-28 %% през 2025 г. не изглежда достатъчно. За постигане на целите на Парижкото споразумение САЩ трябва да намаляват емисиите с 2,8 – 3,2 %  средно годишно през следващите пет-шест години  На този етап експертите изчисляват, че сега средно годишното понижение на емисиите от нивото от 2005 г. е някъде към 0,9 %.

https://rhg.com/research/preliminary-us-emissions-2019/

сащ
производство на електроенергия от въглища
ВЕИ
емисии от парникови газове
Rhodium Group
По статията работи:

3E news