НАЧАЛО » свят

Moody's влошава прогнозата си за световния БВП за следващите две години

fb
3E news
fb
14-11-2019 12:54:11
fb

Темповете на глобален икономически подем ще останат бавни през следващите две години, смятат експертите от международната рейтингова агенция Moody's.
„Ръстът на световната икономика продължава да се забавя, преминавайки в дългосрочен план към по-ниска тенденция, деловото доверие към големите икономики в условията на несигурност по отношение на търговската политика е слабо. Не очакваме рецесия в глобалната икономика през 2020 или 2021 година. Настоящата икономическа среда обаче се характеризира със структурно нисък ръст, ниска инфлация и ограничено пространство за политически маневри, което прави икономиката по-уязвима при негативни събития“, се отбелязва в прегледа на  Moody's.

Експертите от агенцията прогнозират, че БВП на страните от G20 през 2020 г. ще се увеличи с 2,6 % в годишно изражение със същите темпове като през 2019 г. През 2021 година, ръстът, според очакванията ще се ускори до 2,8 %. В августовския преглед  Moody's прогнозира темп на подем от порядъка на 2,7% както през тази, така и през следващата година.

Moody's очаква забавяне на ръста при двете най-големи икономики в света – САЩ и Китай през 2020 година. Така например за САЩ очакването е темпът на подем да се свие до 1,7 % от 2,3 % през 2019 г., а в Китай – до 5,8 % от 6,2 %. През 2021 г. ръстът на американския БВП се очаква да се ускори до 1,9 %, а китайския да се забави до 5,7 %.

Икономическият ръст в развитите страни от G20 по оценка на рейтинговата агенция ще е 1,6 % през 2019 г., 1,4 % през 2020 г. и 1,6 % през 2021 г.
Ръстът на БВП на еврозоната ще е съответно 1,1%, 1,2% и 1,4 % през 2019, 2020 и 2021 години. Очакването за германската икономика е за ръст през посочените години както следва – 0,6 %, 1 % и 1,3 %.

В развиващите се страни икономическата активност ще се стабилизира и дори ще се засили през 2020 г. и 2021 г., смятат от  Moody's. „Очакваме, че икономическият подем в развиващите се страни към G20 през 2019 г. ще е 4,3% и ще е най-ниската от 2009 г. През 2020 г., според очакванията ръстът ще се засили до 4,6 %, а през 2021 г. - до 4,8 %. От 10-те страни влизащи в тази група, Аржентина е единствената, при която се очаква спад на БВП през тази и следващата години“, се казва в прегледа на рейтинговата агенция.

Moody's потвърждава  и прогнозата за ръст на БВП на Русия с 1,2% през 2019 г. и 1,5 % през 2020 г. Темповете на икономически подем през 2021 г. ще се засилят до 1,7 %.
Сред основните рискове за световната икономика се посочва опасността от ескалация на търговските спорове. „Независимо, че междинното търговско споразумение между САЩ и Китай ще бъде напредък по отношение на намаляване на напрежението, то едва ли ще намали значително несигурността, което се отразява негативно при вземането на решения от страна на бизнеса“, се казва в доклада.

Експертите отбелязват, че отслабването на икономическия ръст е довело до едновременно предприемане на мерки за стимулиране на икономиките на редица световни централни банки.

„Централните банки, както в развитите, така и в развиващите се страни смекчиха политиката си и това трябва да подобри финансовите условия в много страни. Независимо, че възможностите за монетарна политика в развитите страни стават все по-ограничени, намаляването на лихвите поддържа ръстът в emerging markets за сметка на увеличаване на кредитирането“, се казва още в доклада на  Moody's.

Moody's
БВП
ръст на световния БВП
G20
развиващи се пазари
По статията работи:

3E news