НАЧАЛО » свят

IRENA: Делът на ВЕИ централите трябвада се удвои в следващите 10 години

За постигане на енергийните цели и устойчивото развитие инвестициите в тези централи трябва да достигнат 750 млрд. долара в глобален мащаб

fb
3E news
fb
23-01-2020 10:41:07
fb

Делът на възобновяемите енергийни източници в световния енергиен микс трябва да стане поне два пъти по-голям до 2030 г., за да може светът да ускори енергийния си преход и да постигне целите за устойчиво развитие. Това е записано в доклад на Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA). Възобновяемата електроенергия трябва да представлява 57% от доставките на световно ниво до края на десетилетието. Нейният дял в момента е 26%.

В началото на това, което беше наречено като „десетилетие на действие“ IRENA издаде нов доклад с призив за устойчивото бъдеще. Наблягайки на факта, че инвестициите в изкопаеми горива трябва да бъдат пренасочени от агенцията обясняват, че вложенията във ВЕИ енергия трябва да станат поне двойно по-големи – от сегашните около 330 млрд. долара до 750 млрд. долара, за да се достигне търсеното ниво на енергия в края на периода.

Изследването „10 години: Прогрес на действие“, публикувано за 10-тата годишна асамблея на IRENA, представя последните постижения и очертава мерките, които все още са необходими за мащабиране и развитие на възобновяемите енергийни източници. Базираната в Абу Даби агенция изчислява, че светът трябва да удвои дела на възобновяемите енергийни източници в световния енергиен микс през следващото десетилетие, за да постигне целите за енергиен преход.

Възобновяемите енергийни източници трябва да представляват 57% от производството, смятат от IRENA, възобновяемата електроенергия трябва да представлява 29% от крайното потребление, а използването на изкопаеми горива трябва да намалее с 20 на сто.

Политическа подкрепа и инвестиции

„Влязохме в десетилетието на действията за възобновяема енергия, период, в който енергийната система ще се трансформира с несравнима скорост“, заяви генералният директор на IRENA Франческо ла Камера. „За да гарантираме, че това се случва, трябва спешно да се справим с необходимостта от по-силни политики, които дават възможност и значително увеличение на инвестициите през следващите 10 години. Възобновяемите енергийни източници държат ключът към устойчивото развитие и следва да имат централно място в енергийното и икономическото планиране по целия свят“, смята той.

Голяма част от необходимите инвестиции могат да бъдат посрещнати чрез пренасочване на фондовете за изкопаеми горива. IRENA изчислява почти 10 трлн. щатски долара инвестиции за енергия от невъзобновяеми енергийни източници, планирани до 2030 г., като рискуват безполезни активи и увеличаване на вероятността за надхвърляне на поставената рамка за намаляване на въглеродните емисии и задържане на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий през това десетилетие. За сравнение, през последните 10 години светът инвестира 3 трилиона долара във възобновяеми енергийни източници.

 

„Знаем, че е възможно, но всички трябва да се движим по-бързо“,, заяви ла Камера. Като се имат предвид намаляващите разходи за технологии, допълнителните инвестиции носят значителни външни спестявания, включително свеждане до минимум на значителните финансови загуби, причинени от изменението на климата в резултат на бездействия. Потенциалните спестявания биха могли да възлизат на 1.6-3.7 трилиона долара годишно до 2030 г. – това са три до седем пъти по-високи от инвестиционните разходи на енергийния преход, според IRENA.

ВЕИ вече са се превърнали в основния източник на енергия от новите начини за производство, както е показано на графиката по-долу. IRENA подчерта, че възобновяемите енергийни източници могат да станат и най-конкурентният източник на енергия до 2030 г. С очакванията да бъдат инсталирани нови 2,84 TW слънчеви мощности през 2030 г., IRENA прогнозира цените на слънчевата електроенергия да бъдат на нива от  34-40 $/MWh.

Разходите за наземните вятърни централи се очаква да бъдат в диапазона 30-40 $/MWh с инсталирана мощност от 2,015 GW в световен мащаб в края на десетилетието. Тогава тези два енергийни източника биха отговаряли за доставките на една трета от нуждите от електроенергия в световен мащаб.

 

Вече осигурявайки достъп до електричество на 150 милиона души, възобновяемите енергийни източници могат да се превърнат в жизненоважно средство за затваряне на пропастта в достъпа до енергия, смятат от IRENA. Данните, получени от агенцията, показват, че 60% от новият достъп до електричество може да бъде удовлетворен от възобновяеми източници на енергия през следващото десетилетие чрез самостоятелни системи за производство и мини мрежова диструбиция.

IRENA също повтори твърдението си, че глобалният енергиен преход може да доведе до бум на заетостта. До 2030 г. може да има общо 30 милиона работни места за възобновяема енергия, включително 11,7 милиона работещи за слънчеви централи. В момента заетостта там е за около 4,4 млн. души.

 

ВЕИ
развитие
инвестиции
По статията работи:

3E news