НАЧАЛО » свят

G-7 постави принципи за енергийна сигурност

fb
3E news
fb
06-06-2014 10:48:00
fb

Неприемливо е енергийните доставки да се използват като средство за политически натиск или заплаха на сигурността, се казва в заключителната декларация от срещата на G-7, състояла се в Брюксел на 4-5 юни.

„Кризата в Украйна показва ясно, че енергийната сигурност трябва да е в центъра на нашият колективен дневен ред и изисква промяна на подхода ни към диверсификацията и доставките на енергийни ресурси и модернизацията на нашата енергийна инфраструктура” се отбелязва в документа на G-7.

Опирайки се на изводите от Римската среща на министрите на енергетиката на „голямата седморка” състояла се на 5-6 май 2014 г., лидерите на групата се ангажират да изградят „по-конкурентноспособна, диверсифицирана, гъвкава и нисковъглеродна енергийна система”.

В декларацията се посочват принципите, които трябва да станат основна политика на енергийната сигурност, като в частност те са:

Разработка на гъвкави, прозрачни и конкурентни енергийни пазари, в това число и газови такива.

Диверсификация на енергийните ресурси, източници и маршрути.

Поощряване на местните източници на енергоснабдяване.

Намаляване на изхвърлянето на парникови газове и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика, като ключова стъпка към устойчива енергийна сигурност.

Повишаване на енергийната ефективност и съдействие за внедряване на чисти и устойчиви енергийни технологии.

Създаване на система за реагиране при извънредни ситуации, в това число и на запаси и замяна на видовете горива за страните вносителки в случай на големи енергийни сривове.

Подкрепа на усилията на Европейската комисия по разработката на аварийни планове за енергоснабдяване за зимата на 2014-2015 г. на регионално ниво.

Активизиране на работата с такива международни организации като Международната агенция за енергетика, Международната агенция за възобновяеми източници на енергия, а също така и международните финансови институции.

Техническа помощ и съдействие за обмяна с Украйна и другите европейски страни, стремящи се да разработват ресурси от местни източници и възобновяеми източници на енергия, а също така увеличаване на енергийната ефективност.

Съдействие и по-добро комплексно снабдяване с втечнен природен газ, в това число и на нови доставки, чрез развитие на транспортната инфраструктура и възможностите за съхранение, както и на терминали за втечнен природен газ , а също така и по-нататъшно развитие на гъвкави енергийни пазари.

„Ние искаме нашите министри на енергетиката да работят по напредъка на инициативата „Рим: G-7 енергия” и да ни съобщат резултатите през 2015 г.”, заявяват лидерите на голямата седморка.

G-7
енергийни принципи
енергийна сигурност
енергийни доставки
По статията работи:

Маринела Арабаджиева