НАЧАЛО » свят

7,7 млн.души в света са заети във ВЕИ сектора

fb
3E news
fb
25-05-2015 01:22:00
fb

 

Възобновяемата енергетика (ВЕИ)е сравнително нов сектор. За разлика от конвенционалната обаче се отличава със значителен ръст, особено в Азия. Международната агенция по възобновяема енергетика (IRENA) публикува доклад за заетостта в сектора на ВЕИ в света. В изследването се оценяват пряката и непряка заетост за 2013-2014 г. Докладът съдържа изключително любопитно данни. От него става ясно, че на Китай например се падат около 43% от всички работни места в областта на възобновяемата енергетика в света.

Най-голям работодател в областта на ВЕИ сектора в Китай това е слънчевата енергетика с 1,6 млн. работни места, следвана вятърната с 356 хил.работни места. Това, според показателите е значително повече от работните места в тези области, в която и да е друга страна в света. В частност показателите се дължат на това, че 80% от работните места в слънчевата енергетика и 70% от работните места във вятърната енергетика в Китай се дължат основно на производството на съоръжения.

В периода от 2013-2014 г. броят на работните места във възобновяемата енергетика в Китай и САЩ се увеличава, докато в Европейския съюз, в това число и Германия, която е сред най- развитите страни в Европа в този сектор намаляват.

Заетите като цяло в света в слънчевата енергетика са много повече, отколкото във всеки друг сектор от ВЕИ, става ясно още от доклада. Слънчевите панели стават все по-евтини. Това означава, че в света се строят все повече фотоволтаици. В частност темповете на строителство на слънчеви електроцентрали се ускоряват в Китай и Япония. Япония например е започнала да отделя все по-голямо внимание на слънчевата енергетика, а броят на заетото население в този сектор се е увеличил повече от три пъти през 2013 г. в сравнение с 2012 г.

Голяма част от оборудването в сектора на възобновяемата енергетика се произвежда в Азия, откъдето то се доставя за другите страни от света.

Заетостта в областта на производството, особено на вятърни турбини и слънчеви панели е концентрирана в Азия. Други сегменти от веригата на стойността на възобновяемата енергетика (а именно експлоатацията, техническото обслужване, строителството, поддръжка и монтажа) са основен поминък в областта на възобновяемата енергетика в другите страни.

За разлика от страните в Азия обаче, в САЩ се развива алтернативната биоенергетика.

В САЩ, в производството на течни биогорива например са заети много повече хора, отколкото в другите сектори на ВЕИ. Производството на течни биогорива включва както етанол, така и биодизел. Ако към биогоривото се добави и биомасата излиза, че основната част от работните места в САЩ в областта на алтернативната енергетика са свързани с „био“, тоест с отглеждането на растения за енергия и това независимо от скептичното отношение на защитниците на околната среда.

В добива на изкопаеми горива обаче все още остават заети много повече американски работници, отколкото във възобновяемата енергетика, а в сектора за производство на въглища работят много по-малко хора, отколкото в „екологично чистите“ мощности.

Броят на заетите като цяло в сектора за добив на изкопаеми горива в света е трудно да се изчисли с пълна точност, особено при отчитане както на пряка, така и на косвена заетост. Според Мартин Тилър от Oilwatch, който е използвал статистиката на Бюрото по управление на земята в САЩ, броят на заетите в добива на изкопаеми горива е около 2 млн. души. Което означава, че секторът на ВЕИ в страната има накъде да се развива.

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015 

ВЕИ
слънчева енергетика
вятърна енергетика
IRENA
биодизел
биогорива
По статията работи:

Маринела Арабаджиева