НАЧАЛО » свят

6,5% от световния БВП пряко или косвено отива в подкрепа на изкопаемите енергийни ресурси

fb
3E news
fb
14-08-2017 12:11:00
fb

Неотдавнашно изследване на Международния валутен фонд (МВФ) публикувано в списанието World Development представя огромните цифри на световните субсидии, отделяни за изкопаемите източници на енергия.

Сумата на световните субсидии през 2013 г. е била 4,9 трлн. долара, а през 2015 г. скача до 5,3 трлн. долара.
Авторите на изследването коментират не само мащаба на субсидиите,  но и това, че се използват за насърчаване на изкопаеми енергийни ресурси, както и в нарушение на мерките за енергийна ефективност. Освен това затрудняват конкуренцията по отношение на възобновяемите източници на енергия (за субсидирането им често липсва информация).

Повечето от хората признават, че това са преки финансови загуби на държавния бюджет, в резултат на което потребителите плащат по-малко за енергия, която би струвала реално по-скъпо.

Според изследването, цитирано и от theguardianq оценката на разходите за енергийни ресурси не трябва да се ограничава само с тяхната стойност. Необходимо е да се отчита и стойността на екологичните, социални и други последствия (глобално затопляне, повишена смъртност от замърсяване на въздуха и т. н.).

Такъв поглед върху субсидиите, според авторите на изследването е по-логичен, тъй като „отразява съществуващата разлика между цените за различното ниво потребители и икономически оправданите цени“.

Според данните, общата сума за субсидиране на изкопаемите източници на енергия през 2013  г. и 2015 г. е достигнала до 6,5% от световния БВП (71 666 350 млн. долара). Най-голям дял от субсидирането са поучили секторите на въгледобива и преработката на петрол.
Страните, които изразходват най-много пари за подкрепа на изкопаемите горива са Китай, САЩ и Русия. За субсидиране през 2013 г. Китай е изразходвал 1,8 млрд. долара, САЩ – 0,6 трлн. Долара, Русия, ЕС и Индия взети заедно – 0,3 трлн. долара, или наполовина от това, което изразходва САЩ.

Субсидиите ще останат такива, докато хората не разберат колко много представлява това всъщност, отбелязват авторите на изследването. Според данните, спирането на субсидиите би довело до намаляване на глобалното изхвърляне на емисии с 21%, намаляване на смъртността в резултат на замърсения въздух – с 55% , ако се вземат данните от 2013 г. Това би позволило да се увеличат приходите на икономиката с 4% от световния БВП и да повиши разходите за социална сигурност с 2,2%.

МВФ
изкопаеми енергийни ресурси
БВП
световен БВП
енергийни ресурси
ВЕИ
субсидии
По статията работи:

Маринела Арабаджиева