НАЧАЛО » свят

23% достига дела на ВЕИ в световното производство на електроенергия

fb
3E news
fb
30-09-2016 05:10:00
fb

Дела на възобновяемите иточници на енергия сега е над 30% от общите мощности за производтво на електроенергия и 23% от цялото производство на електроенергия в света. Това се посочва в новия си доклад Световния енергиен съвет, съобщава CleanTechnica. Докладът се базира на опита на 32 страни от пет континента.

Според него, през последните 10 години средногодишното увеличение на мощностите на електроцентралите, работещи за производство на енергия от вятъра е било 23%, а на мощностите от слънчева енергия – 51%. Дела на тези видове енергия в общото производство е 4%.

В докладът се прави ключов извод, ме възобновяемата енергия се е превърнала в един от най-големите безнес сектори. През 2015 г. в 154 Гвт нови мощности от ВЕИ е била инвестирана рекордната сума от 286 млрд.долара. На вятърната и слънчева енергетика се падат общо 76% от инвестициите.

Отбелязва се също така, че пазарът на възобновяема енергия се придвижва бавно от развитите към развиващите се страни. В края на 2015 г. 164 страни на света вече са се сдобили със стратегии в подкрепа на възобновяемата енергетика, при това 95 от тях се отнасят към страни, които се развиват. За сравнение: през 2005 г. те са били едва 15.

В ЕС се наблюдава намаляване на субсидиите, като в резултат мощностите на централите за слънчева енергия през последните 4 години са се понижили със 75% до 41%, а от вятърните централи – от 41% до 33%.

В доклада се отбелязва, че новите технологии и политика, в частност по регулиране и за структурата на пазара играят фундаментална рола за развитие на възобновяемите източици на енергия.

дял на ВЕИ в производството на ток
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева