НАЧАЛО » свят

Производството на електроенергия от ВЕИ в Германия през 2019 г. е надхвърлило това от ТЕЦ-овете на въглища

fb
3E news
fb
06-01-2020 11:59:14
fb

Германия продължава преструктурирането на енергетиката си. В съответствие с германския закон за ВЕИ (EEG с първа редакция, приета още през 2000 година), дела на възобновяемите източници в потреблението на електроенергия трябва да нарасне до поне 80 % през 2050 г. Възможно е обаче тази цел да бъде преразгледана в посока на повишение, тъй като на съответствие с коалиционното споразумение, дела на ВЕИ в потреблението на електроенергия през 2030 г. трябва да е 65 %.

По данни ан статистиката, публикувана от Института за слънчеви енергийни системи Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE , дела на ВЕИ в производството на немската електроенергия е достигнал 46 % , като нараства от 40,6 %. Става въпрос обаче за нето производството на електроенергията за „обществено потребление“. Производството на електроенергия за самите електроцентрали, а също така и производството на електричество за промишлените предприятия за собствени нужди не се отчита от статистиката.

На тази база едно от знаковите събития за отминалата 2019 г. е надвишаването на производство от централите, работещи на основата на ВЕИ над тези, работещи на изкопаеми горива, което се случва за пръв път. Най-голямо увеличение се регистрира при вятърната енергия със 17,3 ТВтч, а най-голяма загуба при лигнитните мощности – 29,3 ТВтч.
Производството от фотоволтаични мощности за мрежите, насочени към обществено потребление е било от порядъка на 46,5 Твтч, което е с 1,7% повече от миналата година.

Слънчевите и вятърни електроцентрали в Германия са произвели общо 173 ТВтч през 2019 г.
Най-голямо увеличение от възобновяемите източници се отчита за ВЕЦ (21,2 %) и участие в производството на електроенергия с 19,2 ТВтч. По отношение на биомасата, данните сочат за дял от 44 ТВтч или малко под миналогодишното производство.

Общо ВЕИ са произвели през 2019 г. 237 ТВтч, изпреварвайки централите, работещи с изкопаеми горива (207 ТВтч).

Производството на ядрена енергия е от порядъка на 71,1 ТВтч и малко под нивото от миналата година.

Според данните, наблюдава се рязък спад на производството на електроенергия от въглища, като се прави и разлика в типа на въглищата, с които работят централите. Така например при лигнитните спадът е с 22,3 % до 102,2 ТВтч. Като причина за този рязък спад се посочва от една страна увеличението на вятърните мощности, от друга страна цената на емисиите за въглероден двуокис, което при търговията на борсата се е отразило в намаляването на маржа за цените на електроенергията от въглища. От значение, както става ясно от данните са и ниските цени на природния газ.

От тази гледна точка трябва да се отбележи, че в енергийния сектор на страната през 2019 г. се отбелязва значителният ръст на газовите мощности – с над 21 % до 54,1 ТВтч. Заради ниските цени на газа за съседните страни, както се отбелязва е било по-евтино производството на собствена електроенергия от газови мощности, вместо купуването на ток от Германия, произведен от централите, работещи на лигнитни въглища.

Салдото на експорта на електроенергия през 2019 г. (по предварителни данни от октомври) е съставлявал 24,2 ТВтч, а в парично изражение – над 1,2 млрд. евро. Средната цена на вноса на електроенергия е била от порядъка на 45,08 евро за МВтч, а за експорта – 46,99 евро за МВтч. Припомняме, че Германия от 2003 г. е нето експортьор на електроенергия.

 

Повече може да прочетете на: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2019/oeffentliche-nettostromerzeugung-in-deutschland-2019.html?utm_source=mailing&utm_campaign=2020-news-01-de

 

ВЕИ
производство на електроенергия от ВЕИ
ТЕЦ на въглища
Германия
По статията работи:

3E news