НАЧАЛО » свят

Четирикратно нарастване на потреблението от ВЕИ до 2035 г. прогнозира ВР

fb
3E news
fb
12-02-2016 04:43:00
fb

Четирикратно нарастване на потреблението на енергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през следващите 20 години, прогнозира ВР в доклада си от февруари 2016 г. за бъдещето на енергетиката.

ВР очаква, че потреблението на енергия от ВЕИ ще се увеличи от 316,9 млн.тона нефтен еквивалент през 2014 г. до 384,7 млн.тона нефтен еквивалент през 2020 г. Прогнозата на компанията е за достигане до 837,7 млн.тона нефтен еквивалент през 2025 г., 1,11 млрд.тона нефтен еквивалент през 2030 г. и 1,36 млрд.тона нефтен еквивалент през 2035 г.

Експертите, подготвили доклада отбелязват, че прогнозите за производство на енергия от ВЕИ през последните пет години се увеличават постоянно. Така например настоящата прогноза за производство на ВЕИ през 2030 г- е с 35 процента по-висока от тази, изготвена през 2011 г.

Според прогнозата на ВР, нарастването на производството на енергия от възобновяеми източници на енергия ще се дължи основно на намаляването на разходите за производството й. Това в частност ще е възможно заради подобряването на технологиите.

Бързото развитие на ВЕИ ще се дължи и на очакваното ускоряване на намаляването на разходите за производство: разходите за производство на енергия от вятър и слънцето ще се понижат през следващите 20 години с 25 и 40 процента съответно, става ясно от данните в доклада на нефтогазовата компания. В резултат дела на ВЕИ в производството на енергия ще нарасне до 16 процента през 2035 г.

Според експертите от ВР, лидер по потребление на енергия от ВЕИ ще продължи да бъде Европейският съюз (ЕС). През 2035 г. обаче се очаква САЩ да изпреварят ЕС. Прогнозата за Китай е още по-впечатляваща – Китай ще потребява повече енергия от ВЕИ от ЕС и САЩ взети заедно.

 

ВР
ВЕИ
развитие на енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева