НАЧАЛО » свят

Централната банка на Русия отне лицензиите на 2 банки, в трета въдвори администарция

fb
3E news
fb
11-02-2014 11:28:00
fb

Централната банка на Русия отне лицензията на още две банки, а в трета наложи собствена администрация. Днес банките Европейска тръстова банка (КБ "Евратраст") и "ЛИНК-банк" загубиха лицензиите си за осъществяване на банкови операции.

Лицензиите са отнети заради неизпълнение от кредитните институции на федералните закони, регулиращи банковата дейност, а също така и нормативните актове на Централната банка на Русия, съобщават руските агенции.

За банката "Евротраст" са установени факти за недостоверни данни в отчетите. Банката не може да удовлетвори изискванията на кредиторите и вложителите. От съобщението на Руската централна банка  става ясно, че  освен това е водила восокорискова кредитна политика, не е създавала адекватни резерви. Според информацияна финансовия регулатор общият обем на съмнителните безналични и налични операции на „Евротраст” според данните за 9-те месеца на миналата година са били за над 7 млрд.рубли. От публикации в печата става ясно, че банката е работила по-скоро като финансова пирамида.

Съчнителните операции на" ЛИНК-банка" са били свързани с преводи на платежни средства от страната по външнотърговски договори и сделки, а също така и с операции по отпсукане на налични средства на клиенти – юридически лица.  Общата сума по такива договори е надхвърлила 20 млрд.рубли през 2013 г. При това правилата на вътрешен контрол за противодействие на прането на пари, получени по престъпен начин и финансиране на терористични действия не са били в съответствие с изискванита на Централната банка на Русия.  Отбелязва се също така, че ръководствот на кедитната институция не е предприела необходимите мерки за нормална дейност на кредитната институция.

Бенефециенти на банката са 9 физически лица.

„Евратраст” е заемала 190 място по размер на активите към 1 януари 2014 г. ЛИНК-банк е била на 740-то място според рейтинга на Интерфакс. Банките са страни в системата за гарантиране на влоговете.  Агенцията за гарантиране на влоговете в Русия ще започне да се разплаща с вложителите не по-късно от 25 февруари.

Припомняме, че от 1 септември Централната банка на Русия работи ката мегарегулатор. От тогава до края на 2013 г. са отнети лицензиите на 27 банки, а плез миналата година от лицензии се лишиха и други 32 банки. През 2014 г. Централната банка на Русия е отне лицензиите на още 7 банки.

банки
лицензии
Русия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева