НАЧАЛО » свят

Финансирането и стойността са ключови за бъдещето на европейската атомна енергетика

fb
3E news
fb
09-11-2019 09:28:00
fb

Атомът има своето място в Европейския енергиен микс, но нарастването на разходите дори само предполагаемо, трябва да бъде посрещнато, за да се гарантира бъдещ растеж. Около това се обединиха участниците в първия годишен форум на Института New Nuclear Watch в Лондон.

Джонатан Коб – старши мениджър комуникации в Световната ядрена асоциация, отбеляза, че основната роля на атомната индустрия е да произвежда електроенергия, а не да намалява емисиите от въглероден двуокис. Използването на атомна енергия обаче, която има дял от 10,5% в глобалния енергиен микс, намалява емисиите на CO2 с 2,5 милиарда тона годишно, в сравнение с изкопаемите горива.

„През последните пет години осигуряваме 10 гигавата нови атомни мощности годишно и това е почти двойно в сравнение с предишните 20 г. Наблюдава се увеличаване на разполагането на атомни мощности през изминалите 5 години, но това няма да е достатъчно за климатичните предизвикателства“, отбеляза Коб, цитиран от world-nuclear-news.org.

Ив Десбизайе, генерален директор на Форатом, отбеляза, че в Европа работят 126 атомни реактора, които осигуряват 26% от общото производство на електроенергия. Делът на АЕЦ в нисковъглеродното производство в региона е 50%. Използването на атомна енергия в ЕС позволява да се избегне изпускането на 700 милиона тона CO2 всяка година.

Дългосрочната работа на всички съществуващи реактори може да увеличи дела на атома в нисковъглеродната електроенергия до 58% до 2030 г., заяви Десбизайе.

АЕЦ
стойност на АЕЦ
финансиране
NNWI
Института New Nuclear Watch
По статията работи:

3E news