НАЧАЛО » свят

Търговията с LNG към края на 2020 г. ще изпревари тази с тръбороводен газ и ще промени ценообразуването

fb
3E news
fb
13-11-2019 12:11:40
fb

Търговията с LNG към края на 2020 г. ще надхвърли традиционната такава с тръбопроводен газ, поради ръст на търсенето от страна на Азия, се казва в годишната прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ) World Energy Outlook 2019.

„LNG ще изпревари тръбопроводния газ като основен начин на търговия с газ на далечни разстояния към края на 2020-те години. Развиващите се страни от Азия ще са в основата на ръста на показателите за LNG”, се казва в доклада.

По данни на МАЕ обемът на търговия с LNG през 2030 г. ще нарасне със 70 % - до 589 млрд. куб м от нивото от 2018 година, а през по-далечната 2040 г. - с още 22 % - до 729 млрд. куб м.

Продажбите на тръбопроводен газ през 2030 г. ще се увеличат само с 21 % - до 58 млрд. куб м, а през 2040 г. - с още 4 % до 549 млрд. куб м.

Ръстът на продажбите на тръбопроводен газ в дългосрочно бъдеще ще се поддържа основно поради търсенето от страна на Китай, който през 2040 г. ще утрои потреблението. От своя страна това ще се компенсира от спад на чистия внос на тръбопроводен газ за Европа към края на 2030-те години, поради увеличаване на покупките на LNG.

Поради увеличаването на търговията с LNG, МАЕ очаква изменения в ценовото обвързване на договорите за продажба на този вид газ. „Ръстът на обемите на спотовият пазар и голямата гъвкавост при доставките ще ускорят прехода към формирането на цена на LNG по пазарен принцип и излизане от обвързването на договорите към цената на петрола. В базовият сценарий, дела на договорите, привързани изключително към петрола в Азия ще спаднат от настоящите около 80 % до едва около 20 % през 2040 г.“, отбелязва МАЕ.

Международната агенция по енергетика отбелязва също така, че има някаква неяснота около мащабите и устойчивостта на търсенето на LNG от страна на развиващите се страни. От една страна става въпрос за цената на втечнения газ, а от друга – за конкуренцията с другите източници на енергия, в частност – ВЕИ. Ако цената на LNG в дългосрочно бъдеще не се увеличи от настоящите рекордно ниски нива, то производителите няма да могат да откупят своите инвестиции.

 

МАЕ
тръбопроводен газ
Европа
цена на газа
LNG
втечнен природен газ
природен газ
По статията работи:

3E news