НАЧАЛО » свят

Турция ще инвестира 11 млрд. долара в енергийна ефективност до 2023 г.

fb
3E news
fb
17-01-2018 10:15:00
fb

Турция утвърди Национален план за действие в областта на енергийната ефективност, става ясно от съобщение на ЕБВР. Според документа, страната планира през 2023 г. да намали потреблението на първична енергия с 14 %. За изпълнение на целите от доклада е разработен специален план на обща стойност от 11 млрд. долара.

Турция, въпреки резервите към нея, спред анализатори е една от най-бързорастящите икономики в света, като реалният БВП за 2017 г. според очакванията ще е от порядъка на 7 %. Правителството прогнозира, че през следващите три години темповете на ръст на БВП ще са в рамките на 5,5 % годишно.

Растежът на икономиката съответно води и до повишение на потреблението на електроенергия. Според данни на правителството, сред страните от ОИСР, Турция се отличава с най-висок ръст на енергоресурси. На този етап обаче тя може да задоволи от собствени ресурси една 24 % от общото търсене на енергия. 90 % от потреблението на нефт и газ се задоволява основно чрез внос.

В областта на електроенергетиката се очаква повишение на потреблението на електричество от 278,3 млрд. кВтч през 2016 г. до 367,9 млрд. кВтч (при сценарийна слабо търсене) или 407,9 млрд. кВтч (при сценарий за силно търсене) през 2023 г. Този съществен ръст се обяснява в частност с това, че в Турция днес се потребява много по-малко електричество на човек от населението (3224 кВтч годишно), в сравнение със средното от страните от ОИСР (8106 кВтч).

Зависимостта от внос и високият ръст на потреблението на енергия изискват и повишаване на енергийната ефективност. За целта именно страната е подготвила и план с помощта на ЕБВР и който ще се финансира от Европейския съюз. Според документа, дейностите по плана са съобразени с различните сектори на икономиката. Внимание е отделено  и на централизираното топлоснабдяване на сградите, мощностите за производство на високоефективна енергия и то за различни сектори. Отделено е  и подобаващо внимание на използването на ВЕИ.

Според ЕБВР например през 2023 г. 30 % от установените мощности в сектора на електроенергетиката трябва да са от ВЕИ. В страната ще трябва да действат мощности от порядъка на 34 ГВт от хидроенергийни мощности, 20 ГВт от вятърни, 5 ГВт от фотоволтаични 1 1,5 ГВт геотермални и 1 ГВт мощности на биомаса.

Сега в Турция има около 6,5 ГВт вятърни електроцентрали, а слънчевите се изчисляват на 2,6 ГВт.

 

Вижте повече тук: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180102M1-1-1.pdf

 

ВЕИ
Енергийна ефективност
ЕБВР
Турция
По статията работи:

Маринела Арабаджиева