НАЧАЛО » свят

С 13 млн.души ще се увеличат безработните през 2018 г., прогнозира МОТ

През миналата година 74,5 млн. млади хора са били без работа

fb
3E news
fb
21-01-2014 04:22:00
fb

Международната организация на труда (МОТ) публикува доклад с оценка за развитиетона глобалния пазар на труда. Анализаторите отбелязват, че темповете на ръст на световната икономика 5 години след финансовата криза от 2008 г. както и преди остават твърде слаби, за да създадат достатъчно на брой нови работни места.

В доклада Global Employment Trends 2014  се казва, че неувереното възстановяване на световната икономика, а също така нееднократното преразглеждане на прогнозите за темповете на ръст на БВП са оказали значително влияние върху глобалната ситуация по заетостта. През 2013 г. броят на безработните в света е нараснал с 5 млн.души в сравнение с година по-рано. Според данните, в целия свят почти 202 млн. души официално нямат работа.

В случай на запазване на текущите трендове глобалната безработица ще продължи да расте. През 2018 г. броят на безработните ще достигне 215 млн.души. Очаква се, че в този период обемът на световния пазар на труда ще се увеличава с 42,6 млн.души ежегодно. При това, според прогнозата броят на новите работни места ще съставлява около 40 млн. Като цяло глобалното ниво на безработицата ще съставлява с 0,5% повече отколкото в докризисния период.

Слабото възстановяване на икономиката е засегнало най-много младежите. През 2013 г. безработни са били около 74,5 млн. млади хора на възраст от 15 до 24 години. Това е почти с 1 млн. души повече от преди. Глобалната безработица сред младежта е достигнала 13,1% , което е почти три пъти повече от нивото на безработицата сред възрастните. Трябва да се отбележи, че показателят за съотношение на безработицата сред младежта спрямо безработицата сред възрастните е достигнала исторически максимум. Нивото на безработицата срез младите хора е особено високо в Близкия Изток и в Северна Африка, а също така в редица региони на Латинска Америка, страните от Карибския басейн и Южна Европа.

 

МОТ
пазар на труда
безработица
По статията работи:

Маринела Арабаджиева