НАЧАЛО » свят

Слънчевите централи във Великобритания са произвели за 6 месеца повече ток от ТЕЦ на въглища

fb
3E news
fb
07-10-2016 11:20:00
fb

За последната половин година слънчевите електроцентрали (на домакинствата и промишлените) във Великобритания са произвели електроенергия, която надвишава обема на производството на ТЕЦ на въглища.

Според доклад на центъра за анализи по измененията на климата Carbon Brief, за периода от април до септември 2016 г. е станала историческа промяна при производството на електроенергия в британската енергийна система – слънчевите електроцентрали са изпреварили по производство централите, работещи на въглища.

Производството на слънчева енергия е преобладавало над това на въглища в периода от април и май 2016 г. Няколко дни наред през месец май за пръв път от над сто години централите, работещи на въглища са доставяли за мрежата 0 кВтч електроенергия.

Производството на електроенергия от слънцето за половин година е достигнало до 6,964 ГВтч, което е 5,4% от енергопотреблението на цяла Великобритания. Мощностите на въглища са произвели 6,342 ГВтч, или 4,7% от общото потребление в страната.

Разбира се, не може да се очаква, че този тренд ще продължи и през зимата, поради климатичните условия, но този символичен рекорд демонстрира огромното влияние на слънчевите субсидии и екологичните щети от изхвърлянето на емисии от въглищните централи върху енергийния баланс на всяка отделно взета страна.

Така повишението на минималните нива на емисиите доведе до това през тази година да бъдат закрити големите въглищни ТЕЦ-ове Лонганет, Ферибридж С и Рагли. През 2012-2014 г. бяха също закрити голям брой електроцентрали, тъй като повишените стандарти за емисиите ги превърнаха в нерентабилни.

Планираше се да бъде затворена и четвърта електроцентрала, ТЕЦ Eggborough в Северен Йоркшир, но през февруари с нея бе подписан договор, според който тя в продължение на още една година ще работи като резервен източник за производство на електроенергия, като застраховка заради непостоянната електроенергия от слънцето. След завършване на отстрочката бъдещето на тази ТЕЦ остава неопределена и компанията оператор вече провежда консултации, за да определи дали няма да е по-изгодно да премахне старата ТЕЦ и да построи на нейно място нова, работеща на газ.

Освен Eggborough, според официалните данни, във Великобритания оперират още 9 централи на въглища. Една от тях сега се затваря, за да се преоборудва за работа на биомаса. Друга се предвижда да работи само през зимата.

През последните шест години слънчевите централи увеличиха значително мощностите си във Великобритания, като според Националната агенция по статистика, количеството на инсталациите на новите слънчеви обекти все пак е намаляло, след орязването на държавните субсидии за сектора.

От правителството на Великобритания през миналата седмица заявиха също така, че производството от слънчевите мощности може да е по-евтино от цената, която е уговорена за новата атомна електроцентрала Hinkley Point.

Това е важен етап по пътя за преобладаване на възобновяемите източници над изкопаемите горива. Свидетелство е за това, по колко ефективен начин британският слънчев сектор намалява стойността на инсталациите и източниците за чиста енергия“, заявяват от Асоциацията за продажба ва слънчева енергия във Великобритания (STA).

В същото време от правителството очакват, че внедряването на слънчеви мощности в националната енергосистема ще изисква големи разходи. По данни на STA обаче, интегрирането на голямо количество слънчеви панели в енергомрежата няма да изисква твърде голямо финансиране за покриването на непостоянството при производството на електроенергия за сметка на резервни мощности.

„От настоящите разходи за изравняване на непостоянното производство на ниво от 1,3 фунта/МВтч за слънчевата енергия (с установени мощности от 10 – 12 Гвт), тяхното увеличение до 6,8 фунта/МВтч ще стане само чрез значителен ръст на установените мощности – до 40 ГВт през 2030 г.“

Експертите смятат, че такъв незначителен ръст на стойността не е съществена причина против „по-нататъшното развитие на мрежата от възобновяеми енергийни източници“, пише theguardian.

 

слънчеви електроцентрали
ВЕИ
ТЕЦ
Производство на електроенергия
Великобритания
По статията работи:

Маринела Арабаджиева