Световната банка публикува изследването си за устойчива енергетика - RISE

Световната банка публикува изследването си RISE – Regulatory Indicators for Sustainable Energy, в рамките на което се оценява политиката на страните и регулаторната подкрепа за трите стълба на устойчивата енергетика, а именно достъпа до съвременни източници на енергия, енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Страните са оценени по 27 ндикатора, а в изследването участват 111 страни, во които живе 96% от населението на Земята. Класифицирането е в три области – достъп до енергия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Изследването RISE дава представа за състоянието на енергетиката в света, а също така предоставя на политиците необходимата информация за това какви мерки са необходими за постигането на целите в сектора на устойчивото енергийно развитие.

Всеки индикатор в изследването на RISE оценява даден елемент от политиката или регулаторен режим, който има значение за мобилизиране на инвестициите, такива като организиране на процеса на планиране, програми за подкрепа, както и финансово осгуряване на финансовата устойчивост на домакинствата.

Като цяло изследването дава пълна картина каква е подкрепата, оказвана от правителствата на страните в областта на устойчивата енергетика, а също така какви стъпки трябва да се предприемат за по-голяма подкрепа.

RISE разполага в „зелена зона“ страните с високи показатели, в „жъла зона“ - страните със средни показатели, а в „червена зона“ - страните с ниски показатели.

 

Ето и основните изводи в резултат на изследването RISE 2016:

 

Много от страните се превръщат лидери в областта на развитието на устойчивата енергетика в развиващият се свят, но независимо от своя прогрес, те както и преди изостават в сферата на политическите мерки и нормативната база.

 

Държавите на юг от Сахара – това са страни с ниско ниво на електрификация. Тук живеят около 600 млн. души без достъп до електричество. Освен това, тук нивото на политически мерки за разширяването на достъпа до електричество е много ниско.

 

Политическите мерки за разширяване на достъпа до енергийните мрежи, които са в основата на разширяването на достъпа до електричество са недостатъчни и изискват допълнителна подкрепа.

 

Твърде много страни изостават при използването на слънчевата енергия, като възможност за осигуряване с електричество, игнорират се мерките, които подпомагат разширяването на използването на системите за „слънчеви домове“.

 

Необходимо е да се намерят начини за повишаване на достъпа до електричество за потребителите, но всъщност достъпът до комуналните услуги трябва да се улесни.

 

В политическият дневен ред енергийната ефективност е често игнорирана. А много страни които са разработили мерки за повишаване на енергийната ефективност правят това на доста повърхностно ниво. Ключови аспекти на енергийната ефективност остават недостатъчно разработени.

В изследването се отбелязва, че прогресът по достигане на енергийна ефективност може да се забави заради липсата на ефективни административни процедури.

Необходимо е не само да се разписват мерки, но те да бъдат максимално прилагани и внедрявани.

Има значение и това колко ще струва на потребителите периодът на изчакването от тяхна страна за получаването на достъп до мрежата, а също така и сроковете за получаване на разрешение за организиране на собствена мрежа, вятърна електроцентрала, а също така и възможността за сертифицирането й.

Пълната стойност за включване в мрежата варира от 22 долара в Бангладеш до 500 долара в няколко от страните в Африка, а в повечето от държавите надвишана 100 долара.

Това е значително над доходите з семействата, живеещи на границата на бедността, или с по-малко от 1,90 долара на ден.

Получаването на разрешение за разширяването на достъа до електроенергия може да отнеме от 2 месеца (Мадагаскар) до 52 месеце (Шри Ланка), а средно отнема 14 месеца.

Реализацията на проектите в областта на възобновяемата енергетика, такива като вятърните електроцентрали отнема средно 17 месеца, но сроковеке варират от 1 месец (Украйна) до 60 месеца (Ходурас). В този смисъл за получаване на предимства по целия спектъ е необходимо подобряване на административните процедури.

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/02/15/world-bank-scores-sustainable-energy-policies-in-111-countries

 

 

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари