НАЧАЛО » свят

Румъния създава Европейски център за върхови научни постижения в областта на неконвенционалния газ

fb
3E news
fb
14-01-2014 12:07:00
fb

Natural gas Europe

Националният румънски комитет за Световен енергиен съвет (CNR - CME) откри Европейския център за върхови научни постижения в областта на природния газ от шисти.  По време на събитието се проведе презентация върху изследването за потенциала на шистовите ресурси, проведено от CENTGAS, както и презентация за европейския и международен контекст във връзка с експлоатацията на енергийните ресурси.

В проучването „Залежи на природен газ от неконвенционални източници - потенциал и стойност“ взеха участие 43 експерти от CNR-CME, повечето от които професори в областта на нефта и газ.

Резултатите от изследването са насочени в полза на румънските власти с отговорности в областта на енергетиката (министерства, AnRM, ANRE), както и неправителствени организации, доставчици на услуги, проучване и добив на фирми, политически партии, учени и университети. Една от целите на проучването е да се предложи и създаде рамка от мерки или план за действие, за да започне възможно най-скоро проучването на районите, богати на газ и да се установи техния икономически потенциал.

Проучването показва, че Румъния има значителен потенциал за шистов газ в Източните Карпати, Молдовска платформа, Barlad Depresion (Скитска платформа) и румънската равнина (Мизийската платформа) , включително и Южна Добруджа. Тези области притежават газ формации на дълбочина от над 2.500 - 3.000 м , от които може да бъде извлечен шистов газ. Освен областите с най-висок потенциал, условията за наличие на газ, също присъстват и в Гетската депресия, Панонската депресия и Трансилванския басейн.

Проучването показва, че Румъния притежава залежи на природен газ за следващите 10 до 15 години. В този контекст „румънският възстановим резерв възлиза на 1,444 милиарда кубически метра шистов газ, и е на трето място в Европа след Полша ( 4,190 млрд. куб. м ) и Франция ( 2,879 милиарда кубични метра ) и преди Дания ( 906 милиарда кубически метра ) ." Ionut Purica, енергиен експерт от Румънската академия на науките, коментира : „Днес вносът на газ е около 1.5% от БВП и е сравним с бюджета за отбрана например. Но ако станем износители ще имаме доход от 0.5% от БВП. Следователно обща печалба от 2 % от БВП. "

Премиерът Виктор Понта заяви , че шистовият газ в Румъния е политическо решение, което да гарантира енергийната независимост на страната и че шистовият газ може да бъде движещата сила на икономиката на страната, така както това се е случило в САЩ.

Предоставено от Център за изследвания на Балканския и черноморския регион

газ
шисти
Румъния
По статията работи:

Маринела Арабаджиева