НАЧАЛО » свят

Ролята на въглищата в производството на електроенергия в световен мащаб продължава да намалява

fb
3E news
fb
22-10-2017 10:54:00
fb

Използването на въглищата в световната енергетика продължава да спада.  Поне това сочат данните на Greenpeace и CoalSwarm от края на миналата седмица, според които страните все по-малко използват въглища за производство на електроенергия. В допълнение около стотина са компаниите, които са се оттеглили от този бизнес последните години. Това се казва в изследване на Greenpeace,  CoalSwarm и Sierra Club – Boom and Bust 2017.
В докладът си за достъп до енергия, експертите от МАЕ също отбелязват „драматичното“  намаляване на ролята на въглищата от 2000 г. насам.

„От 1675 компании, които притежават електроцентрали, работещи на въглища, или продължаващи да развиват производството на енергийни мощности на въглища от 2010 г. почти една четвърт, или по-точно 448 компании са напуснали въглищния бизнес, свързан с производство на енергия“, отбелязват от CoalSwarm.  

В двете страни, водещи в сектора в световен мащаб Китай и Индия са замразени над 100 проекта. Освен, че пускането на нови централи намалява, проучването на посочените организации показва, че отпадналите мощности на въглища са 64 ГВт само през последните две години.
Основно секторът напускат компании, намиращи се в страни с много голям обем на потребление на въглища и с най-много компании, използващи въглища за производство на енергия. Такъв пример е Индия, която е втора по потребление на въглища в света, но през миналата година е начело на списъка на излизащите от сектора кампании, като след нея се нареждат Китай и САЩ. От CoalSwarm стигат до извода, че като цяло има свиване на промишлеността с въглища в глобален мащаб.

По данни на МАЕ през  миналата година в света е имало намаление на инвестициите в нови въглищни електроцентрали с 25 %. В същото време броят на проектите за строителство на въглищни електроцентрали е намаляло с две трети за същия този период, според доклад от март, съавтори на които са CoalSwarm, Greenpeace и Sierra Club.

Правителствата имат много причини да се отказват поетапно от добива на въглища, включително и излишъка от мощности и замърсяването на въздуха. Някои от големите държавни предприятия в Индия съкращават производството и заради по-малкото търсене на въглища и от страна на топлоцентралите. Coal India, на чийто дял се пада над 80% от вътрешното производство през април тази година е намалила производствените си мощности с 10%. За последните две години Индия е намалила мощностите от въглищните електроцентрали с 4 гигавата.

Китай също е свила мащабите на производството на въглища, включително спирането на над 150 електроцентрали на въглища.
„За последните две години се наблюдава рекордно намаление на обема на въглищната промишленост. Увеличаването на поетапния отказ означава, че тази тенденция ще се ускорява. Повишението на конкурентоспособността на източниците за чиста енергия, неефективната икономика на въглища, проблемите със замърсяването на въздуха и засилването на борбата с измененията на климата играят ключова роля за ускоряване на края на епохата на въглищната промишленост, отбелязва  Кристин Шерар от CoalSwarm.

Разбира се, една от причините е и увеличаването на дела на ВЕИ и съответно намаляване на цените на произвежданата от тях електроенергия.
Само преди седмица Холандия заяви намерението си за преустановяване на работата на въглищните централи.

Вижте още: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CoalInformation2017Overview.pdf

както и : https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/За България проблемът е изключително важен, но и тежък за решение, тъй като става въпрос не само за производство на 45 % от електроенергията в страната, а и за сектор, в който, заедно със свързаните фирми са заети няколко десетки хиляди души.


Битката в сектора на въглищата само на пръв поглед изглежда, че се води на ниво големи държави. България като член на ЕС ще трябва да изпълни регламента за най-добри налични техники, касаещ намаляване на азотните и серни емисии и изхвърлянето на живак. По предварителни данни само за ТЕЦ „Марица Изток 2“ например ще са необходими над 500 млн. лв. за постигане на новите норми.


Припомняме, че на 1 август започна да тече срокът от шест месеца, в който централите от Маришкия басейн ще трябва да представят анализите си за инвестиции в сравнение с ползата за околната среда и обществото, въз основа на които може да бъде поискана отлагателни действия. Дерогацията засяга обикновено определено количество емисии. По-рано през октомври стана ясно че британската Amec Foster Wheeler ще консултира централите по отношение на исканата дерогация.

въглища
производство на електроенергия от въглища
ток
ВЕИ
Китай
Индия
ЕС
България
По статията работи:

Маринела Арабаджиева