НАЧАЛО » свят

Производството на електроенергия от ВЕИ в Германия достига 41,5 % през първите 6 месеца

fb
3E news
fb
10-07-2018 03:30:00
fb

По данни на немския институт Fraunhofer ISE (сайт Energy Charts), възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Германия са произвели 41,5 % електроенергия (113  тераватчаса ), цитира данните специализираното електронно издание renen. Това е рекордно ниво за полугодието. Заслужава си да се отбележи, че на променливите ВЕИ (слънчевата и вятърна енергетика) се падат 28,4 % от обема на произведеното електричество.

От слънчева енергетика са произведени 8,2 % от електроенергията, докато произведената от природен газ е от порядъка на 7,2 %.
По данни на Съюза за слънчева енергетика в Германия (BSW-Solar), в Германия има над 3,5 млн. обекта от слънчеви мощности, които са произвели рекордни количества електроенергия за посочения период – с 8 % повече от първото полугодие на 2017 г.

Делът на вятърната енергетика е 20,2 %.

Вятърът е вторият най-голям източник на електроенергия в Германия след въглищата.

Въглищните централи, както и преди играят много голяма роля в немската енергийна система, въпреки че делът й постепенно намалява. Електроцентралите, работещи на въглища общо са произвели 37,7 % от електроенергията в страната.

Потреблението на електроенергия от ВЕИ трябва към 2025 г. да е от порядъка на около 40 – 45 % според закона за възобновяемите енергийни източници и поне 80 % към 2050 г. Предвид бурното развитие на сектора немското правителство обсъжда вариант за повишаване на целта за развитие на ВЕИ – примерно около 65 % към 2030 г.

ВЕИ
слънчева енергетика
вятърна енергетика
Германия
производство на електроенергия от ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева