НАЧАЛО » свят

Прогноза: Вятърните мощности в света ще надхвърлят 1200 ГВт през 2029 г.

fb
3E news
fb
03-02-2020 08:37:07
fb


Според новата прогноза на консултантската компания Navigant Research «Global Wind Energy Overview», в периода 2019 г. - 2028 г. в света ще бъдат въведени в експлоатация 627 ГВт нови мощности от вятърни централи,  което надхвърля установената мощност за цялата история на сектора до края на 2018 г.

Инвестициите в нови мощности във вятърна енергетика за разглеждания период надхвърля 1 трилион долара.  Navigant отбелязва, че мощностите са горе-долу на еднакво ниво през 2017 и 2018 години. Забавянето на растежа при някои от развитите пазари ще се компенсира от страни, в които преди не е развивана вятърна енергетика.

Авторите прогнозират също така, че офшорната вятърна енергетика в света ще расте средно с 16 % годишно (CARG) в разстояние на 10-годишен прогнозен резултат.

Припомняме, че по-рано Wood Mackenzie Power & Renewables в прогнозата си за развитие на вятърната енергетика през 2018 г. изрази очакване, че средногодишният ръст на мощностите от вятърна енергетика за периода от 2018 г. до 2027 г. ще е от порядъка на 68 ГВт.
През миналата година обаче експертите от  Wood Mackenzie излязоха с по-оптимистични данни. Според тях,  в периода 2019-2023 г. средният ръст ще е от порядъка на 71 ГВт годишно за периода 2019-2023 г. и в периода 2024-2028 г. - 76 ГВт.

Прочетете повече на: https://www.navigantresearch.com/

ВЕИ
вятърни мощности
Navigant Research «Global Wind Energy Overview»
По статията работи:

3E news