НАЧАЛО » свят

Повече производство на електроенергия от вятъра и слънцето за сметка на въглищата и газа през 2020 г. отчита Германия

fb
3E news
fb
04-01-2021 12:01:30
fb

По данни на електронното издание energy-charts.de (Fraunhofer ISE), който обобщава оперативните статистически данни на немските системни оператори, през 2020 година на основата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са били произведени 246 ТВтч, а делът им в производството на електричество в Германия за пръв път е надхвърлило 50 %.

Този висок резултат от ВЕИ е частично обусловен от „кризата с коронавируса“, довел до намаляване на потреблението на енергия в  Производството според данните за 2020 г. е съставлявало 488 ТВтч, срещу 515 ТВтч през 2019 г., в които дела на ВЕИ и съставлявал (също високите) 46 %. Както се вижда, годишното производство на електроенергия в Германия за пръв път за продължителен период е спаднало под 500 ТВч.

През 2020 г. вятърната енергетика е била най-големият източник на производство на електроенергия в Германия, отбелязвайки значителен отскок. Делът й в годишното производство на електричество е съставлявал 27 %. Вятърните електроцентрали са произвели повече от тези, работещи на каменни и кафяви въглища.

Годишното производство от слънчевите електроцентрали за пръв път е надхвърлило 50 ТВтч, а дела на слънчевата енергия е надвишила 10 % от годишното производство на електроенергия в страната.

За сравнение, производството на основата на слънцето и вятъра през миналата година е бил от порядъка на 182 ТВтч или с 37 % от произведената електроенергия в Германия.

Припомняме, че в статистиката на energy-charts се отчита чистото (нето) производство на електроенергия в страната, тоест не е отчетено производството на електроенергия от самите централи, а също така и собствените мощности на промишлените предприятия, а и потреблението им.

Немските експерти твърдят, че резултатите от работата на немската енергетика през 2020 г. потвърждава, че при настоящата технологична структура електроенергетиката на голяма енергийна система може да функционира и с изключително висок дял на променливото производство от ВЕИ и да осигурява надеждно и безпроблемно снабдяване на потребителите. Според действащата редакция на Закона за ВЕИ в Германия (EEG), делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия трябва да достигне минимум 80 % през 2050 г. През септември бе публикуван проект за промяна на действащият закон, според който цялата електроенергия, потребявана в Германия през 2050 г. трябва да е въглеродно неутрална, а ВЕИ съответно ще трябва да произвеждат около 100 % от електроенергията.

 

ВЕИ
производство на електроенергия от слънце
производство на електроенергия от вятър
Германия
По статията работи:

3E news