НАЧАЛО » свят

ОИСР прогнозира умерен икономически ръст за световната икономика и стагнация за еврозоната

fb
3E news
fb
25-11-2014 08:47:00
fb

 

Независимо от високите рискове и уязвимост през следващите две години световната икономика ще отбележи темпове на ускоряване, макар и незначително, прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

 

Според новата прогноза на организацията, световният БВП ще се увеличи с 3,3% през 2014 г., с 3,7% през 2015 г. и 3,9% през 2016 г. Повод за безпокойство остава еврозоната, за която ОИСР прогнозира стагнация и като мярка за справяне със ситуацията препоръчва монетарно стимулиране.

 

Очакващото се икономическо възстановяване ще е с умерен и неравномерен характер, при това темповете на растеж на водещите икономики ще са по-ниски от средните от докризисните нива на десетилетието, се казва в публикуваната днес прогноза на ОИСР.

 

Перспективите за икономически растеж според експертите на ОИСР ще се различават както сред развитите, така и сред развиващите се страни.

 

Икономиките на САЩ и Велиокбритания ще се възстановяват по-уверено отколкото икономиката на Япония и на еврозоната, където се увеличават рисковете от продължителна рецесия. Един от основните рискове за европейския валутен съюз остава изключително високото ниво на безработицата.

 

Според прогнозата на ОИСР икономиката на САЩ ще нарасне през тази година с 2,2%, на Великобритания – с 3%, на еврозоната – с 0,8%, на Япония – с 0,4%.

Растежът на развиващите се страни съдейки по всичко ще спре, като очакването на експертите е за незначителен икономически подем. Темповете на икономически растеж на Китай ще се понижат, тъй като застаряването на населението, а също така ефектите от икономическото преориентиране, според очакванията ще продължи да задържа повишаването на вътрешното търсене и ще ограничава потенциала за растеж.

 

БВП на Китай, според прогнозата ще отбележи ръст от 7,3% през 2014 г., прогнозират от ОИСР.

За Индия, Индонезия и ЮАР се очаква устойчив икономически растеж, за Бразилия и Пусия – слаб.

Основните рискове за световната икономика през следващите години ОИСР вижда във финансовата волативност, недостатъчната увереност и перспективите за бъдещия растеж, намаляване на доходите на домакинствата и финансовите трудности в банковия сектор. На тези рискове според мнението на експертите от организацията основно ще бъде подложена еврозоната.

ОИСР
световна икономика
БВП
еврозона
По статията работи:

Маринела Арабаджиева