НАЧАЛО » свят

На 17 страни от Южна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия се пада общо 0,2% от дела на ВЕИ

fb
3E news
fb
13-06-2017 02:27:00
fb

На 17 страни от Южна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия се пада общо 0,2%, или 0,4 млрд. долара от световните инвестиции за развитие на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ). Това се казва в новият доклад на Европейската икономическа комисия към ООН. Докладът е представен в Астана на Осмия международен форум по енергетика и устойчиво развитие.
Експертите от ООН отбелязват, че страните от региона се сблъскват със сериозни проблеми по отношение на привличането на средства за ВЕИ, дори и при наличия на добри проекти и подкрепата им на високо политическо ниво.
През 2016 г. , година след приемането на Парижкото споразумение по климата, само в три страни, в частност в Казахстан, Русия и Украйна са се увеличили значително новите инвестиции в проекти, свързани с енергийните технологии.
Положителен е фактът, че към края на 2016 г. 13 страни от региона са въвели преференции, насочени към поощряване на инвеститорите и представители на бизнеса в развитието и  ползването на ВЕИ. Като цяло в региона се предприемат и други мерки за отстраняване на пречките и пътищата за привличане на инвестиции, повишаване на енергийната сигурност и гъвкавостта на енергосистемите. Тези мерки засега обаче все още не водят до активно развитие на енергията от слънцето, вятъра и хидроенергетиката, се казва в съобщението.
Експертите от ООН отбелязват, че в региона се  запазват енергийните субсидии за изкопаемите горива, което е сериозна пречка за развитието на ВЕИ. Повечето страни не се интересуват от строителството на вятърни електроцентрали или фотоволтаични мощности, предвид ниските цени на петрола от Русия.
В документа се отбелязва, че електрификацията на селските райони не е централен проблем за страните от региона, като представителите на ООН предлагат правителствата да се заемат с изграждане на ВЕИ особено за отдалечените райони, където жителите се сблъскват с чести сривове в електроподаването.
В доклада е представена пълна информация за състоянието на пазарите за ВЕИ, както и за инвестиционната дейност в региона. Докладът е базиран на информация получена от Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Таджикистан, Македония, Украйна и Узбекистан.

ВЕИ
инвестиции във ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева