НАЧАЛО » свят

Мощността на планираните ТЕЦ на въглища в света намалява през първото полугодие на 2016 г.

fb
3E news
fb
07-09-2016 03:05:00
fb

Мощностите за централи на въглища, намиращи се в етап на разработка през първото полугодие на 2016 г. намаляват. Това сочат данните на CoalSwarm, представени на 6 септември 2016 г. Общият капацитет на планираните централи на въглища (ТЕЦ) в света от началото на 2016 г. е спаднала с 14% или със 158 ГВт и е съставлявала 932 ГВт.

Отбелязаното понижение практически е равно на цялото производство на електроенергия от ТЕЦ-овете на въглища в Европейския съюз, което е 162 ГВт.

Най-голямо понижение на мощностите от планираните ТЕЦ-ове на въглища е регистрирано в Китай- със 114 ГВт, до 406 ГВт.

Независимо от извършващата се газификация, Китай остава най-големият потребител на въглища в света. Дела на страната в общото световно производство през 2015 г. е 47% , а при потреблението тоъ достига до 50%. Въпреки това Китай изостава от предварителния график за намаляване на мощностите на въглища, сочат данните.

Индия през първото полугодие на 2016 г. е свила мощностите от планирано производство на въглища с 40 ГВт – до 178 ГВт.

Понижение има при Филипините и Индонезия, докато Египет и Монголия са увеличили този показател.

От страна на Русия е заявено строителството на ТЕЦ на въглища с мощност от 9,5 ГВт, като в етап на изграждане са централи с капацитет от 1,2 ГВт. През 2015-2016 г. са отменени проекти за ТЕЦ-ове на въглища за общо 7 ГВт.

Намаляването на мощността на централите на въглища се обуславя от опасенията, свързани с измененията на климата, здравето на населението от една страна и влошаващата се икономическа конюнктура по отношение на въглищата от друга.

От Coal Swarm смятат, че тези темпове на понижение все още не са достатъчни. Според данните на организацията, строителството на ТЕЦ-ове на въглища засега остава твърде високо, особено предвид намерението за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5%C, според Парижкото споразумение за изменение на климата, подписано през април тази година.

Дела на въглищата в световното производство на енергия постепенно намалява.

Според данните от годишния доклад на ВР въглищата остават второто по употреба гориво, като дела им на пазара достига до 29,2%. Все пак те са единственото гориво, загубило дела си на световния пазар през 2015 г.

 

 

ТЕЦ на въглища
производство на енергия от въглища
Coal Swarm
По статията работи:

Маринела Арабаджиева