НАЧАЛО » свят

МАЕ: Нито една компания няма да остане незасегната от енергийния преход

fb
3E news
fb
24-01-2020 10:01:41
fb

Нефтогазовата промишленост в условията на енергийния преход. Така се нарича новият доклад на Международната агенция по енергетика.

Петролните и газови компании ще се сблъскат със сериозни предизвикателства, тъй като света все повече се движи в посока към екологично чиста енергия, смятат от агенцията. Изкопаемите горива осигуряват краткосрочни приходи на компаниите, но неспособността да отговорят адекватно на нарастващите призиви за намаляване на емисиите от парникови газове може да постави под заплаха дългосрочната им социална приемливост и рентабилност.

Днес нефтогазовият сектор трябва ясно да определи какво означава за него енергийният преход и какво може да направи за ускоряването ме към чиста енергия, пишат авторите.

Без значение какви усилия полага светът за ограничаване на ръста на глобалната температура, климатичният фактор ще увеличи натиска върху всички сектори и ще ги насочи към планове за търсене и намиране на решения. Въпреки че някои петролни и газови компании вече са предприели стъпки в подкрепа на усилията в борбата с климатичните изменения, секторът като цяло може да играе много по-значима роля, благодарение на инженерните си възможности, финансовите ресурси и опитът в управлението на проекти, пише МАЕ.

„Нито една енергийна компания няма да остане незасегната от енергийния преход“, заявява председателят на МАЕ Фатих Бирол. „Всяка част от сектора трябва да обмисли как да реагира. Да не се прави нищо – просто не е вариант“, допълва той.

„Първата неотложна задача за всички участници в този сектор е намаляването на  въздействието  от собствената дейност върху околната среда. Към настоящия момент около 15 % от глобалните емисии от парникови газове са свързани с енергетиката, занимаваща се с процесите на добив и транспортиране на петрол и газ. Повечето от тези емисии могат да бъдат намалени относително бързо и лесно.

Намаляването на изтичането на метан в атмосферата е най-важният и икономически ефективен метод за намаляването на емисиите. Но има и други по-широки възможности за намаляване на интензивността на емисиите в доставката на нефт и газ чрез премахването на рутинното изгаряне на свързания газ и интегрирането на възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродно електричество в нови разработки и LNG-проекти.

В допълнение, благодарение на огромното си ноу-хау- и „дълбоките джобове“, петролните и газови компании могат да играят решаваща роля за ускоряване на разгръщането на ключови сектори от ВЕИ, такива като офшорната вятърна енергетика, а също така и внедряване на някои капиталоемки технологии, такива като улавяне и съхранение на въглерод и водород“, добавя Бирол. „Без вложения на сектора в тези технологии може просто да не достигне до нивото, необходимо за намаляване на емисиите“.

Някои нефтогазови компании диверсифицират енергийните си операции, включвайки в портфейлите си ВЕИ и други нисковъглеродни технологии. Въпреки това в инвестициите на нефтогазовите компании в такива сектори са средно около 1 процент от общите капиталови разходи. Най-големи са инвестициите в слънчевата и вятърна енергетика.

Някои нефтогазови компании също се диверсифицират чрез придобиване на предприятие от сектора на разпределението на електроенергия, зарядни станции за електромобили и акумулаторни технологии, като активизират и научните изследвания и разработки. Но като цяло твърде малко са признаците за големи промени в разпределението на капитала, необходим за т.нар. енергиен преход.

Затова важна задача е увеличаването на инвестициите в такива видове горива като водород, биометан и съвременни биогорива. През следващите 10 години в тези нисковъглеродни горива трябва да се насочат към 15 % от общите инвестиции в инфраструктурата, свързана с горивата, така светът да се заеме с решаването на проблемите с изменението на климата, смятат от МАЕ.

Нисковъглеродното електричество без съмнение ще заема централно място в бъдещият енергиен баланс, отбелязват още експертите на агенцията. Но инвестициите в нефтогазовите проекти ще са все още необходими, дори при бърз преход към екологично чиста енергия. Дори и при сценарий SDS (сценарий устойчиво развитие), МАЕ, която описва траекторията на развитието, отговаряща на целите на Парижкото споразумение за климата, световната нужда от петрол не може да бъде обезпечена без значителни инвестиции в проучването, разработката и добива от нови находища.

На практика изводите на МАЕ са, че нефтогазовият сектор е в доста трудна ситуация. От една страна са необходими нови инвестиции за нефт и газ, а от друга – нефтогазовите компании са изправени пред риск от обезценяване на активи. Това изправя като цяло компаниите пред сложни решение. Нефтогзовият сектор е разнообразен, затова няма единен стратегически отговор, а съществуват много подходи в зависимост от обстоятелствата около всяка компания.

Цената ще е особено висока за националните (държавните) петролни компании, отговарящи за управлението на въглеводородните ресурси на дадена държава, а също така и за държавите и обществаа, които по правило в голяма степен зависят от приходите от нефт и газ, смятат от МАЕ.

енергиен преход
МАЕ
нефтогазов сектор
ВЕИ
парникови емисии
По статията работи:

3E news