НАЧАЛО » свят

МАЕ прогнозира ръст на търсенето на електроенергия с 60 % към 2040 г.

fb
3E news
fb
13-11-2018 11:22:00
fb

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира ръст на търсенето на електроенергия към 2040 г. с 60 %. Това става ясно от базовия сценарий на ежегодната прогноза на агенцията World Energy Outlook (WEO-2018)

„В New Policies Scenario (базовият сценарий WEO, в който се отчита настоящата енергийна политика на страните и обявените от тях планове) търсенето на електроенергия ще достигне 26,4 хил. ТВтч през 2025 г. и над 35,5 хил. ТВтч през 2040 г., което с 60 % надвишава предишната прогноза“, се казва в доклада на МАЕ.

Агенцията отбелязва, че до 2025 г. електричеството, петрола и природният газ ще осигуряват около 85 % от ръста при крайното търсене на енергия почти при равни дялове.

„След 2025 г. обаче, ръста на търсенето на електроенергия ще изпреварва увеличението на търсенето на други видове горива с много голям марж, което ще се дължи на развиващите се икономики.“, се казва в доклада.

Според прогнозата на МАЕ до 2040 г. на електроенергията ще се пада 40 % от ръста на общото крайно енергопотребление, което е с 10 процентни пункта надвишава дела на природния газ, който заема второ място по ръст на потреблението на горива в крайното потребление.
МАЕ прогнозира също така ръст на производството на електроенергия с 60 % до 2040 г.

Природният газ, вятърната и слънчева енергия ще осигуряват 70 % от допълнителни мощности почти в равни дялове. МАЕ прогнозира дела на хидроенергийните мощности да са на ниво от 15 % през 2040 г., на вятърната енергетика мощностите ще достигат 12 %, на ядрената и слънчевата енергетика ще са на ниво от 9 %. Другите възобновяеми енергийни източници на енергия, такива като биомасата, геотермалната енергетика и др. ще са с дял от 5 % от световните мощности. 

МАЕ
потребление на електроенергия
ВЕИ
АЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева