НАЧАЛО » свят

МАЕ отчита ръст на емисиите от СО2 с 1,9 % и необходимост от нови енергийни инвестиции

fb
3E news
fb
13-11-2019 01:11:52
fb

Емисиите от въглероден двуокис в света, свързани с енергетиката, са достигнали ново рекордно ниво през 2018 г., като са нараснали с 1,9 % , констатира в новият си прогнозен доклад Международната агенция по енергетика  (МАЕ) World Energy Outlook 2019. В тази връзка МАЕ отчита необходимостта от увеличаване на инвестициите в енергетиката.

„Свързаните с енергетиката емисии от въглероден двуокис (СО2) достигат нов исторически максимум през 2018 г., отбелязвайки ръст с 1,9 %, което е най-високото годишно увеличение от 2013 година“, се отбелязва в прегледа на експертите.

Според данните, през 2017 година, емисиите от въглероден двуокис в света нарастват с 1,6 % като към този момент това се смята за ново рекордно ниво.

МАЕ обяснява нарастването на вредните емисии с по-голямото търсене на енергийни ресурси. Почти една пета от ръста на търсенето на енергийни ресурси през 2018 година се е дължала при това на необичайни климатични условия: по-топлото лято в някои страни е водило до увеличаване на необходимостта от охлаждане, докато в други е регистрирано застудяване, което съответно се е отразило на търсенето на отопление.

Експертите от МАЕ смятат, че поради интензивния ръст на вредни емисии са необходими повече вложения в енергетиката. Според доклада на агенцията, годишно в енергийният сектор се инвестират около 1,8 трилиона долара. През последните три години обаче се наблюдава спад на разходите за енергетика, като известно стабилизиране има през 2018 година. Редица причини обаче, в частност политическата и геополитическата несигурност, могат отново да окажат влияние върху инвестициите и те може да се окажат недостатъчни за удовлетворяване на масовото търсене, декарбонизацията и осигуряването на достъп до енергия за цялото население.

Според позитивния сценарий на МАЕ, спирането на емисиите от въглероден двуокис, свързани с енергетиката, ще се случи през 2070 година.

В сценария си Current Policies Scenario МАЕ показва каква е основната картина в света към момента и как биха се развивали глобалните енергийни системи, ако правителствата не предприемат промени в съществуващите си политики. При този сценарий потреблението на енергия се увеличава с 1,3% годишно до 2040 г. , което ще доведе до напрежение на енергийните пазари и силен ръст на емисиите, свързани с енергията.

Сценарият Stated Policies Scenario включва настоящите политически намерения и цели в допълнение към вече предприетите мерки, през 2040 г. все още голям брой хора ще останат без достъп до електричество. Според него смъртността, свързана със замърсяването, остава около днешните повишени нива на емисиите. Съответно емисиите на CO2 биха блокирали сериозното въздействие по отношение на  изменението на климата.

Сценарият Sustainable Development Scenario очертава какво трябва да се направи за постигането на климатичните и енергийните цели. Постигането на този сценарий е свързан с Парижкото споразумение за климата и според него рязкото намаляване на емисиите може да се постигне благодарение на нови енергийни технологии и оказване на енергийно ефективни услуги.

Международна агенция по енергетика
МАЕ
емисии
инвестиции
нови енергийни технологии
По статията работи:

3E news