НАЧАЛО » свят

Испания утвърди дългосрочната си стратегия за декарбонизация до 2050 г., ще строи 60 ГВт ВЕИ мощности

fb
3E news
fb
06-11-2020 08:11:46
fb

Правителството на Испания утвърди дългосрочна стратегия за декарбонизация на страната до 2050 г. Тя предвижда повишаване на дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия до 97 % към посочената дата, а експертите определят това като доста амбициозна задача.

Емисиите от парникови газове се предвижда да бъдат намалени с 90 % от нивото от 1990 г., а оставащите 10 % ще бъдат компенсирани чрез прилагане на методи за поглъщане на въглерод. В тази връзка се предвижда възстановяване на горския фонд на страната и в частност залесяване на 20 000 хектара за времето до 2050 г. Така и горските площи в страната ще се увеличат с 4 %.

Испанското правителство утвърди по-рано закон, според който цялата електроенергия в страната през 2050 г. трябва да е възобновяема, но още през 2040 г. дела на ВЕИ трябва да достигне 97 % (през 2030 г. - 74 %). Още тогава бе заложено виждането секторът на ВЕИ да бъде двигател на икономическото и промишлено възстановяване след кризата COVID-19.

Испания не планира да развива ядрена енергетика и ще прекрати експлоатацията на съществуващите АЕЦ през втората половина на 2030-те години.

Заедно със стратегията за декарбонизация, правителството утвърди и нови правила за провеждане на конкурси по проектите за ВЕИ, които ще заменят действащите от 2013 г. норми. Новите правила са важни предвид амбициозното намерение за изграждане на 60 ГВт мощности от ВЕИ (основно в сектора на слънчевата и вятърна енергетика) в периода от 2021 г. до 2030 г. в съответствие с плана за декарбонизация, се казва в официалното съобщение.

Към настоящия момент на основата на ВЕИ в Испания се произвеждат около 40 % от електроенергията в страната. В публикуваният през април План за енергетика и климат до 2030 г. бе записано, че през 2030 г. дела на възобновяемите енергийни източници да съставлява както следва:  74 % в производството на електроенергия, а в крайното потребление на енергия – 42 % Общият обем от инвестиции, които ще бъдат мобилизирани в рамките на Комплексния национален план за енергетика и климат за периода 2021-2030 г. се оценяват на 236 млн. евро, от които от държавния сектор се очаква да дойдат от държавния сектор, а 80 % от частния.

Стратегията за декарбонизация на Испания: https://www.miteco.gob.es/images/es/documentoelp_tcm30-516109.pdf

ВЕИ
декарбонизация
АЕЦ
План за енергетика и климат
Испания
По статията работи:

3E news