НАЧАЛО » свят

Изследване: Постигането на електропотребление от 65 процента ВЕИ в Германия ще е трудно

fb
3E news
fb
09-03-2020 09:13:36
fb

Германия планира да покрие 65 процента от потреблението на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Тази цел бе определена в коалиционното споразумение преди две години, а след това потвърдена в редица последващи документи. В същото време изследване на Центъра за анализи - Agora Energiewende показва, че постигането на тази цел ще е трудно.

Без решителни мерки, които да осигурят възможност за увеличаване на мощността на вятърните електроцентрали на сушата, Германия ще достигне едва 55 процента дял на ВЕИ през 2030 г., смятат авторите. Този сектор в Германия обаче в момента е в застой, според данните от последните месеци на 2019 година. Така че компенсиране може да се търси чрез фотоволтаичната и офшорната вятърна електроенергетика. В случай обаче, че търсенето на електроенергия расте, поради допълнителни нужди от страна н промишлеността или други сектори (+50 ТВтч), тези мощности също може да са недостатъчни

Според анализаторите от центъра, целта за развитие на офшорната вятърна енергетика трябва да бъде увеличена от настоящите 20 ГВт до поне 25 ГВт. Освен това, ако темповете на ръст на наземната вятърна енергетика не се възстановят, годишният ръст на фотоволтаичната енергетика ще трябва да се удвои.
В докладът се разглеждат 5 сценария, в които параметрите за развитие на слънчевата и вятърна енергетика на сушата и морето, както и метеорологичните условия варират. Анализ показва че за постигането на целта от 65 % са възможни различни комбинации на вятърните и слънчеви мощности, но при всички случаи вятърната енергетика трябва да се увеличи поне до 25 ГВт.

В сценариите обаче ръста на търсенето на електроенергия във връзка с електрификацията на промишления и транспортния сектор, а и предвид необходимия годишен ръст на мощностите от ВЕИ не изглежда много реалистичен. В частност средногодишният ръст на слънчевата енергетика с 19 ГВт в периода 2021 г. - 2030 г. едва ли например ще е възможен без много сериозни стимули.

Освен това, дори най-амбициозните сценарии, според изчисленията на авторите няма да доведат до кой знае какви големи допълнителни разходи за потребителите, тъй като спадат както цените на едро на електроенергията, така и специалната тарифна надбавка за ВЕИ (EEG-Umlage). В тази връзка трябва да се припомни, че действащият в Германия Закон за възобновяемите източници на енергия (EEG) определя темповете на следващото развитие на ВЕИ. През 2025 година делът им трябва да е 40-45 %, през 2035 г. - 55-60 %, а през 2050 г. - минимум 80 % от потреблението на електроенергия. Засега още не са в сила последните правителствени решения, отнасящи се за определянето на новата цел през 2030 г.

Това означава, че настоящата траектория на развитие на ВЕИ в Германия отговаря напълно и дори надхвърля по-рано определените от закона планове. В този смисъл оценката на Agora Energiewende (55% през 2030 г.) се приема като сигнал на германското правителство за ускоряване на енергийната трансформация, насочена към въглеродна неутралност през 2050 г., въпреки че това няма да е лесно.

Изследването може да намерите на:https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2020/2020-01_DE-RE-Boost-2030/177_A-EW_Oekostromluecke-stopfen_WEB.pdf

Вижте още: https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/die-eeg-umlage-steigt-2020-leicht-an-der-kostengipfel-ist-fast-erreicht/

 

Германия
фотоволтаични мощности
вятърна енергетика
електроенергия от ВЕИ
ВЕИ
По статията работи:

3E news