НАЧАЛО » свят

Заради COVID-19 МАЕ очаква едва 6 % ръст на глобалните мощности от ВЕИ и свиване с 13 % на производството на биогорива за транспорта

fb
3E news
fb
20-05-2020 04:05:26
fb

След спада  тази година се очаква вложенията във  възобновяеми мощности да се възстановят през 2021 г. От критично значение за гарантиране на доверието на инвеститорите е политиката по отношение на възобновяемите енергийни източници. Това се казва в съобщението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) по повод публикувания днес обновен доклад за ВЕИ.

Заради кризата COVID-19,  през тази година в света ще бъдат изградени по-малко вятърни турбини, слънчеви централи и други зелени мощности, отбелязват експертите от МАЕ, като отчитат за пръв път спад при новите мощности за от 20 години. Очкването е ръстът да се възстанови още през следвщата година.  

Досега възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) показват впечатляваща устойчивост, въпреки прекъсванията и промените, причинени от пандемията от коронавируса. Делът им в общия микс се увеличава на много пазари. През тази година се очаква добавянето на нови  167 GW гигавата (GW) възобновяеми  мощности през тази година, което е с 13% по-малко, отколкото през 2019 г., според обновения доклад на  МАЕ за пазара (на възобновяеми източници).

Спадът отразява възможните забавяния в строителните дейности и финансирането, поради ограничителните мерки във връзка с разпространението на коронавируса. Въпреки забавянето на новите зелени мощности, общият глобален ВЕИ капацитет ще нарасне с 6% през 2020 г., надхвърляйки общия капацитет на енергия в Северна Америка и Европа заедно.

През следваща 2021 г. година с новите мощности, които ще бъдат изградени се предвижда  енергията от ВЕИ  да се възстанови до достигнатото през 2019 г. ниво. В подкрепа на това възстановяване ще е частичното въвеждане в експлоатация на двата хидроенергийни проекта в Китай.

Въпреки отскока, се очаква ръстът за 2020 г. и 2021 г. да бъде с 10% по-нисък от прогнозата изготвена от МАЕ преди кризата с коронавируса.  От агенцията отбелязват, че са ревизирани данните за  почти всички пазари, с изключение на САЩ, където инвеститорите бързат да завършат проектите си, преди изтичането на получените данъчни кредити.

След изключителен ръст през миналата година, новите зелени мощности в Европа сега се очаква да спаднат  с една трета през 2020 г. Това е най-големият годишен спад от 1996 г. насам, като през следващата година се очаква  частично възстановяване.

„Устойчивостта на електроенергията от възобновяеми източници спрямо въздействието на кризата Covid-19 е добра новина, но не може да се приеме за даденост“, заявява изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Държавите продължават да строят нови вятърни турбини и слънчеви централи, но с много по-бавни темпове. Още преди да удари пандемията Covid-19, светът трябваше значително да ускори разполагането на възобновяемите енергийни източници, за да има шанс да изпълни своите енергийни и климатични цели. На фона на извънредните здравни и икономически предизвикателства днес правителствата не трябва да изпускат от поглед основната задача за засилване на прехода към чиста енергия, за да ни даде възможност да излезем от кризата по сигурен и устойчив път. "

Според новата прогноза соларните фотоволтаични източници представляват повече от половината от очакваното увеличение на възобновяемата енергия през 2020 и 2021 г., но новите мощности намаляват от 110 GW през 2019 г. до над 90 GW през 2020 г. Очаква се големите слънчеви фотоволтаични проекти да бъдат  възстановени през 2021 г., но като цяло е малко вероятно да надминат нивото постигнато през 2019 г. Това се дължи на значително по-бавното възстановяване на домакинствата и малките предприятия, поради преглеждането на инвестиционните планове.

МАЕ отчита и забавяне на темповете на офшорните вятърни мощности заради COVID-19.  Очакването е за възстановяване най-вече през 2021 г., тъй като по-голямата част от проектите  вече са финансирани и в процес на изграждане. Въпреки това остава несигурността по отношение на проекти, за които е планирано осигуряване на финансиране през тази година и  функциониране през следващата година. Въздействието на кризата от коронавируса върху офшорните вятърни проекти ще е по-ограничено, поради по-дългия период на строителство.

В началото на тази година възобновяемите енергийни източници вече бяха изправени пред предизвикателства по отношение на финансирането, интеграцията в мрежата и несигурността на политиките. Covid-19 засили тези проблеми. Правителствата обаче имат възможност да обърнат тази тенденция, като направят инвестициите във възобновяеми енергийни източници ключова част от стимулиращите пакети за засилване на икономиките. Приоритетът трябва да бъде в секторите, които предлагат ранни възможности за създаване на работни места и икономическа активност, като същевременно се разработват по-ефективни и устойчиви енергийни системи и за намаляване  емисиите. Това включва фокус върху сградите и транспорта, които биха подкрепили едновременно възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, отбелязват от МАЕ.

Въздействието на пандемията на коронавирус върху възобновяемите енергийни източници се разпростира далеч извън електроенергийния сектор. Успешният преход към чиста енергия ще изисква и декарбонизиране на останалата част от икономиката, включително транспортните горива и отоплението на сградите.

Кризата Covid-19 промени коренно глобалния контекст на биогоривата, които са ключов елемент в преминаването към по-устойчив транспорт. Резкият спад в търсенето на бензин и дизел също се отрази на потреблението на биогоривата в резултат на  политики, които изискват от доставчиците да смесват определено количество биогорива с изкопаемите горива за транспорта. Производството на биогорива за транспорта сега се очаква да се свие с 13% през 2020 г. Ако се възстанови търсенето на транспортното гориво през 2021 г., производството на биогорива може да се върне към нивата през 2019 г., но това все още ще е по-ниско от прогноза на МАЕ преди пандемията.

Потреблението на възобновяеми енергийни източници за отопление също ще намалее през 2020 г. Неотдавнашният срив на цените на петрола и газа навреди на икономическата конкурентоспособност на възобновяемите горива и технологии, които осигуряват отопление. Много от планираните инвестиции за преминаване от отопление с изкопаеми горива към възобновяеми или електрически алтернативни възможности вероятно ще бъдат отложени или отменени, ако правителствата не окажат по-голяма политическа подкрепа.

 

биогорива
ВЕИ
МАЕ
По статията работи:

3E news