Заради мръсния въздух: До 940 млрд. евро годишно са разходите на икономиките в ЕС, свързани със здравето

ЕК обяви официално нов индекс и атлас за качеството на въздуха

Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда обявиха официално днес новия индекс за качеството на въздуха. Това съвпадна с публикуването на атласа за качеството на въздуха — инструмент, разработен от Съвместния изследователски център на Комисията, съобщи пресслужбата на ЕС.

На провеждащия се днес в Париж Форум за чист въздух Комисията и Европейската агенция за околна среда обявиха официално новия индекс за качеството на въздуха, който дава възможност на гражданите да следят качеството на въздуха в реално време. Комисията публикува и атлас за качеството на въздуха — инструмент, разработен от Съвместния изследователски център на Комисията, който показва произхода на фините прахови частици като прах, дим, сажди, цветен прашец и почвени частици в градовете на ЕС.

Индексът за качеството на въздуха и Европейският атлас за качеството на въздуха са два инструмента, които ще спомогнат за въвеждането на целенасочени мерки за подобряване на качеството на въздуха и за повишаване на осведомеността на гражданите относно състоянието на качеството на въздуха в Европа.  Всяка година в ЕС над 400  000 граждани умират преждевременно поради лошото качество на въздуха, което представлява над десет пъти повече от броя на смъртните случаи, причинени от пътнотранспортни произшествия. Милиони други хора страдат от респираторни и сърдечносъдови заболявания, причинени от замърсяването на въздуха.

Новият европейски индекс за качеството на въздуха представлява удобна за ползване интерактивна карта, която показва състоянието на качеството на въздуха на местно равнище въз основа на петте най-големи замърсителя на въздуха, които увреждат здравето на хората и околната среда:  праховите частици (ПЧ2,5 и ПЧ10), тропосферния озон (наричан още "приземен озон" — O3), азотния диоксид (NO2) и серния диоксид (SO2).  Като показва данни в реално време за цяла Европа, новият индекс позволява на гражданите да открият колко чист е въздухът, който дишат.  Потребителите могат да пуснат търсене за всеки град или регион в Европа и да го разгледат в увеличен мащаб, за да проверят какво е състоянието на качеството на въздуха на местно равнище.

Атласът за качеството на въздуха предоставя информация за географските и секторните източници на замърсяване на въздуха за 150-те най-големи града в Европа. Той показва, че емисиите на атмосферни замърсители в градовете произхождат предимно от различните човешки дейности и че транспортът, селското стопанство, промишлеността и отоплението на жилищните сгради са причинители на по-голямата част от замърсяването.

В директивите на ЕС за качеството на въздуха се определят и въвеждат стандарти за качеството на атмосферния въздух по отношение на основните замърсители. Тези стандарти трябва да бъдат постигнати от всички държави членки на цялата им територия. След това държавите членки вземат решения относно начините за постигане на тези стандарти, но трябва да гарантират, че периодите, през които стандартите са превишени, са възможно най-кратки. Наред с това в директивите се определят общи методи и критерии за оценка на качеството на въздуха.  Държавите членки трябва да докладват на Европейската комисия и на широката общественост „актуални“ измервания на качеството на въздуха, както и информация за своите планове и програми за постигане на стандартите, определени в директивите за качеството на въздуха.

Средноденонощните и средногодишните пределно допустими стойности за прахови частици редовно се превишават в много градове и в някои региони в Европа. Индексът за качеството на въздуха и атласът за качеството на въздуха ще подобрят разбирането на гражданите и политиците за нивата на качеството на въздуха в околната среда, в която живеят.  

Въпреки че политиката на ЕС за качеството на въздуха доведе до значително намаляване на концентрациите от вредни замърсители като прахови частици, серен диоксид (основната причина за киселинните дъждове), олово, азотни оксиди, въглероден оксид и бензен, все още са налице големи проблеми.  По-специално фините прахови частици и озонът все още представляват значителен риск за здравето, а безопасните от гледна точка на здравето пределни стойности редовно се превишават.  Стандартите и целите на ЕС за качеството на въздуха се нарушават в много региони и градове и това се отразява отрицателно на общественото здраве, тъй като разходите за здравеопазването и за икономиката нарастват. Общият размер на причинените от замърсяването на въздуха външни разходи за обществото, свързани със здравето, се оценява в порядъка на 330—940 милиарда евро годишно.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    VICTORIA EMMANUEL
    заем! заем! кредит!!!Търсите ли за почтен и акредитирани частен заем компания, която предоставя заеми за живота възможност.Ние предлагаме всички видове кредити в много бързо и лесен начин, лични заеми, кола заеми, ипотечни кредити, Студентски кредити, бизнес кредити, инвестиционни кредити, дълг консолидация и много повече.Са били отхвърлени от банки и други финансови институции?Имате ли нужда от консолидация заем или ипотека? Не изглеждат повече като ние сме тук, за да направи всичките си финансови проблеми е нещо от миналото.Ние да кредитира средства на лица и фирми, които се нуждаят от финансова помощ в размер на 2 %.Няма осигурителен номер се изисква и не кредитна проверка изисква, 100 % гарантирана.Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние предлагаме надеждни и поддържащо помощ и ние ще се радваме да ви предложим един заем.След това ни изпратете имейл на: (victoriaemmanuelloan@gmail.com) да кандидатстват за заем
    Напиши отговор