НАЧАЛО » свят

ЕС и Световната банка ще помагат на Западните Балкани и Украйна в енергийния преход и премахване на въглищата

fb
3E news
fb
19-12-2020 10:20:26
fb

Нова платформа ще бъде създадена в подкрепа на регионите с въглища в преход в Западните Балкани и Украйна. Инициативата стартира официално, с цел да помогне на страните да спрат да използват въглищата в производството на енергия. Енергийният преход и премахването на въглищата трябва да бъдат успешни, което означава, че работниците и местните общности в регионите с въглища не трябва да бъдат изоставени с проблема. Начинът да се постигне това е да се включат във всички процеси на вземане на решения, според онлайн събитие, проведено за откриване на Инициативата за платформата (The Platform Initiative).

Инициативата за платформата се ръководи от Световната банка заедно с няколко партньори, които играят важна роля в енергийния сектор, както и в региона - Европейската комисия, секретариатът на Енергийната общност, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Колежът на Европа (кампус Натолин) и правителството на Полша, информира Balkangreenenergynews.

На практика това ще бъде платформа за заинтересованите страни от региона да споделят знания за всички аспекти на енергийния преход. Тя също така ще свърже регионите с въглища в ЕС с тези в Западните Балкани и Украйна чрез побратимяване, ще укрепи институционалния капацитет чрез академия за обучение, ще осигури техническа помощ за регионите с въглища за разработване на планове за преход и ще осигури финансиране за проекти за преход.

Ежедневните операции на Инициативата за платформи ще се управляват от Технически секретариат, чието стартиране се очаква през януари 2021 г.

Линда Ван Гелдер, регионален директор за страните от Западните Балкани в Световната банка, заяви, че изгарянето на въглища не трябва да продължава и че намаляването на емисиите от производството на енергия е най-важната задача, ако светът иска да постигне климатичните цели.

Тя каза, че оттук нататък Рамката за инвестиции в Западните Балкани (Western Balkans Investment Framework (WBIF) ще може да подпомогне прехода и в минния сектор, ставайки източник на финансиране за проекти за премахване на въглищата. Според нея преходът от въглища изисква сътрудничество между регионите с въглища в ЕС и тези в Западните Балкани и Украйна.

Друга важна задача е преквалификацията и обучението, за да се подготвят жителите на регионите с въглища за нови работни места в бъдеще. И накрая, е необходима цялостна рекултивация на околната среда в минните райони, за да се даде възможност за промяна на статута на земята, за да се създадат пространство и възможности за инвеститори от частния сектор, според Ван Гелдер.

Спирането на въглищната индустрия ще продължи дълго време и помощта ще трябва да отговаря на местните условия във всеки регион, тъй като те са много различни места, каза Ван Гелдер.

Катарина Сиков-Магни, директор по вътрешния енергиен пазар в Генералната дирекция на енергетиката на Европейската комисия, заяви, че справедливият преход е в основата на пътната карта на ЕС към климатично неутрална икономика до 2050 г., както е предвидено в европейската Зелена сделка.

През 2017 г. ЕС стартира инициативата „Региони на въглища в преход“, за да помогне на регионите в ЕС, които изостават по този път, припомни тя. Инициативата за Западните Балкани и Украйна е много сходна и се стартира, тъй като ЕС осъзна, че прилагането на европейска Зелена сделка изисква сътрудничество с близки съседи, според Сиков-Магни.

Замърсяването и емисиите на парникови газове не познават граници, а енергийните потоци между ЕС и Западните Балкани и Украйна трябва да се основават на общ подход, когато става въпрос за субсидии и въглероден интензитет на енергийните източници.

Инициативата за платформата, според Сиков-Магни, се основава до голяма степен на ангажимента на страните от Западните Балкани за преход на чиста енергия, както е изразено в Съвместното изявление от Подгорица за 2019 г.

ЕС се надява да помогне на Западните Балкани и Украйна да премахнат въглищата и да изградят нова икономика, основана на чисти, възобновяеми енергийни източници, каза тя.

НПО подкрепят инициативата и предлагат нови идеи за нея

Общо 18 неправителствени организации (НПО), действащи в Западните Балкани и Украйна, призовават да се въведат ефективни правила от самото начало, за да се осигури приобщаващ преход от всички изкопаеми горива.

Те настояват Платформата да включи бързо следните четири принципа, които според НПО ще осигурят успеха на тази инициатива:

- Приемане на ясно дефинирани, последователни и измерими цели, поставени в ясен период от време.

- Гарантиране, че всички съответни групи (местни общности, неправителствени организации, профсъюзи, образователни институции, местни предприятия и др.) Са включени, от участие в срещите на Платформата, до избора на пилотни региони, до подбора и изпълнението на проекти.

- Условие на всяко финансиране, насочено от тази инициатива, към местни планове и планове за участие, като се изключи всякакъв вид подкрепа за изкопаеми горива, и стимулиране на разумно кратките дати за постепенно прекратяване на въглищния сектор.

- Стимулиране на приемането на териториални планове за справедлив преход, които трябва да бъдат в съответствие най-малко с националните енергийни и климатични планове (NECP). Ако е необходимо, за да се осигури съгласуваност с постигането на неутралност на климата в региона до 2050 г., справедливите планове за преход трябва да надхвърлят плановете „Климат енергетика“, каквито имат страните от ЕС.

Кристофър Шелдън, секторен мениджър, отговарящ за нефта, газа и добивите в Световната банка, заяви, че финансовата институция ще представи на масата своя опит от цял свят при справяне с проблемите в енергийния преход.

Мнението на миньорите е важно

Голям урок от опита на банката, според него, е, че трябва да се вземе предвид социалното положение на хората, насочено не само към работниците в мините, но и към цялата общност, която разчита на въгледобивната индустрия. Въпросът за социалната идентичност също е изключително важен, защото според него миньорите са много горди и имат важна социална роля, която сега ще загубят. Ето защо е важно да бъдем много чувствителни, когато става въпрос за тях, според Шелдън. Тригодишният опит на Инициативата на ЕС за въглищни региони в преход ще бъде безценен за Западните Балкани и Украйна.

платформа
региони в преход
премахване на въглищата
ЕС
Световна банка
Западни Балкани
Украйна
По статията работи:

Георги Велев