НАЧАЛО » свят

Енергийният съюз да осигури повече интеграция на пазарите и съвместни покупки на енергия

Европарламентът иска ревизия на съществуващото законодателство за енергийна ефективност и по-голяма роля на ВЕИ

fb
3E news
fb
15-12-2015 08:53:00
fb

Енергийният съюз трябва да осигури на гражданите сигурна, устойчива и достъпна енергия. Това се казва в обща резолюция на депутатите от Европейския парламент, гласувана във вторник. За Енергийният съюз са необходими координирани усилия на страните от ЕС, за да намалят зависимостта си от вноса на енергия чрез подобряване на сигурността на доставките, активно ползване на възобновяеми източници, намаляване на търсенето и други мерки.

С 403 гласа „за“, 177 „против“ и 117 „въздържал се“ Европейският парламент прие обща резолюция за Енергийния съюз.

Парламентът се съгласи днес, че общият енергиен пазар трябва да бъде крайъгълният камък на енергийния съюз“, заяви докладчикът Евжен Тошеновски (ЕКР, Чехия.) „Въпреки това, когато държавите членки са изправени пред доминиращ доставчик на енергия, пазарните правила трябва да бъдат подкрепяни от механизми за солидарност.“, допълни той.

Диверсификация на доставките, съвместно купуване на енергия

По-устойчиви и конкурентни цени и разходи за внос на енергия“ трябва да бъдат „активно търсени чрез диверсификация на доставките (енергийни източници, доставчици и маршрути)“, смятат депутатите. Те подчертават, че за тази цел, „всички инфраструктурни проекти на ЕС трябва да са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС за климата и енергетиката и дългосрочните цели и приоритети, включително енергийната сигурност на ЕС.“

Сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки ще бъдат ключов въпрос за Енергийния съюз, заявяват още депутатите.

В документа се настоява ЕС и неговите държави членки да преговарят „с един глас с трети страни“ при изготвянето на енергийни договори и да дадат на Европейската комисия по-силна роля „в преговорите, свързани с енергопотреблението“.

Изграждане на ефективност, развитие на възобновяеми източници

Евродепутатите призовават за ревизия на съществуващото законодателство за енергийна ефективност, включително Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата относно енергийната ефективност. Те отбелязват, че 61% от вноса на газ се използват в сгради, най-вече за отопление.

Възобновяемите източници не само намаляват зависимостта от вноса, но и играят решаваща роля за подобряването на качеството на въздуха и създаването на работни места и растеж, отбелязва текстът. Евродепутатите допълниха, че тяхното развитие е от ключово значение за енергийния съюз“.

Взаимосвързан енергиен пазар

Евродепутатите подчертаха нуждата да се използва по най-добрия начин съществуващата национална и трансгранична инфраструктура, за да може енергията да се ползва ефективно и да се засили сигурността на доставките.

Изцяло интегриран вътрешен пазар за електричество може да спести на потребителите на ЕС между 12 и 40 милиарда евро годишно до 2030 г., заявиха те в отделна резолюция, която също беше гласувана във вторник. В нея е допълнено, че предложената от Комисията цел от 10% за междусистемна електроенергийна свързаност до 2020 г. трябва да бъде допълнена от други, по-амбициозни и основани на доказателства цели до 2030 г.“.

ЕК
енергиен съюз
ВЕИ
Енергийна ефективност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева