НАЧАЛО » свят

ЕК предлага поправка в газовата директива

fb
3E news
fb
08-11-2017 02:49:00
fb

Европейската комисия с цел „подобряване на функционирането на вътрешния енергиен пазар на ЕС и засилване на солидарността между страните членки“ предлага да бъдат направени поправки в директивата на ЕС за газа.

„Целта на поправките се заключава в завършване на съществуващата газова директива (2009/73/ЕС) и в уточняване, че основните принципи на енергийното законодателство на ЕС (достъп на трети страни, регулирането на тарифи, разделяне на собствеността и прозрачност ) ще се прилагат за всички газопроводи за трети страни и от тях до границите на юрисдикцията на ЕС“, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Както смятат от ЕК, това ще гарантира, че „всички магистрални газопроводи, влизащи на територията на Европейския съюз ще се експлоатират при еднаква степен на прозрачност, достъпност на други оператори и ще работят ефективно“.

След като поправката бъде приета от Европейския парламент и Съвета, измененията „ще станат важна стъпка по пътя към завършване на изграждането на Енергийния съюз“, отбелязват от Брюксел.

Според мнението на Европейската комисия, тази стъпка ще подпомогне и „постигането на целите на газовия пазар на ЕС, включително и засилването на конкуренцията между доставчиците на газ и ще повиши енергийната сигурност в ЕС“.

„Осигуряването на ефективно управление на всички основни газопроводи, пълно или частично намиращи се на територията на ЕС в режим на прозрачно регулиране ще доведе до намаляване на конфликта на интереси между операторите на инфраструктура и доставчиците на газ и ще гарантира установяване на недискриминационни тарифи“, обясняват инициаторите на поправката.

Освен това, Европейската комисия предлага да бъде разрешено на държавите - членки да имат възможност да предоставят на съществуващите трансгранични газопроводи „някои отстъпки от прилагането на директивата за всеки конкретен случай, ако такива отстъпки не нанасят щети на конкуренцията или сигурността на доставките“.   

Измененията на практика ще засегнат само газопроводите, попадащи под юрисдикцията на ЕС през морската граница. Съществуващите газопроводи, върху които ще повлияе това предложение е за влизащите в ЕС от Норвегия, Алжир, Либия, Тунис, Мароко и Русия. Предложението може да окаже влияние след Brexit върху газопроводите, съединяващи Великобритания със страните от ЕС.

ЕК
газова директива
газопроводи
морски газопроводи
ЕС
енергиен съюз
По статията работи:

Маринела Арабаджиева