НАЧАЛО » свят

ЕК даде зелена светлина за използването на „Договори за разлика” при ВЕИ централите

fb
3E news
fb
10-09-2014 01:29:00
fb

Европейската комисия потвърди, че новият механизъм за насърчаване на възобновяемата енергия във Великобритания, така наречените „Договори за разлика”. Това, съответства на изискванията на насоките на ЕС за предоставяне на подкрепа в областта на енергетиката и опазването на околната среда, приети през м. април 2014, съобщиха от Института по енергиен мениджмънт, цитирайки експертите от NERA. Според правилата на този механизъм, подкрепата на електроенергията, произведена от ВЕИ, ще се предоставя под формата на променлива премия в допълнение към референтната цена на едро на електроенергията, с цел допълване на приходите до ниво, предварително определено в съответния „Договор за разлика”.

Тези договори ще се възлагат чрез провеждане на конкурентни тръжни процедури на компании, експлоатиращи ВЕИ мощности, използващи установени технологии – предимно за използване на вятърната енергия на сушата, фотоволтаици и малки ВЕЦ. По-слабо установените технологии като тези за оползотворяване на вятърната енергия чрез офшорни инсталации, за използване на енергията на вълните и на приливите и отливите, както и анаеробното разлагане и геотермалната енергия, ще се финансират от отделни бюджети, предназначени за насърчаване на тяхното развитие. Срокът на действие на този механизъм е 10 години, считано от 25.04.2015 г. , като бюджетът му е в размер на £15 милиарда (US$25.3 милиарда).

ВЕИ централи
ЕК
регламенти
По статията работи:

Георги Велев