НАЧАЛО » свят

Евростат: Делът на ВЕИ в потреблението на енергия в ЕС е достигнал 17 %

fb
3E news
fb
29-01-2018 10:58:00
fb

20 % от крайното потребление на енергия (не само електроенергията, а цялата енергия) през 2020 г. трябва да е 20 %. Това е официалната цел, която следва Европейският съюз. Евростат публикува на 25 януари информация за постигането на тази цел, но представените данни касаят 2016 г.
Делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз е достигнал 17 %, като се увеличава двойно в сравнение с 2004 г. Това е и годината, в която за пръв път започва събирането на данни и полагането на статистика по темата. За сравнение, през 2015 г. делът на ВЕИ е бил 16,7 %.

От 28-те страни- членки на ЕС 11 са постигнали националните си цели. Лидер е Швеция, където 53,8 % от крайното потребление на енергия се осигуряват от ВЕИ (националната цел е 49 %). След нея се нарежда Финландия, където дела на възобновяемите източници на енергия достига 387 % , при национална цел от 38 %. Третото място заема Латвия с 37,2 %, която леко изостава, тъй като определената от нея цел е за 40 % ВЕИ. Прагът от 30 % прескачат Австрия и Дания.

Изоставащи страни са Люксембург с 5,4 %, Малта – 6 % и Холандия – 6 %, която дори си е поставила цел от 14 %.
Франция, която си е поставила национална цел от 23 % в момента е постигнала дял на ВЕИ от една 16 %, тоест изостава от целта си с цели 7 %, но все пак до 2020 г. има още време.

Данните за България сочат, че делът на ВЕИ в брутното крайно потребление за периода 2015/2016 е  12,4 % и очаквани за 2017/2018 – 13,5 % при цел от 16 % за 2020 г.

На страницата на Евростат могат да се проследят и данните за дела на възобновяемата енергетика в транспортния сектор на ЕС.

Дела на ВЕИ в този сектор се определя на 7,1 % при цел от 10 % през 2010 г., като тук има огромни разлика по страни.

Интересна е и графиката на структурата на производството на енергия от ВЕИ. Според данните на Евростат, 44,7 % се пада на биомасата и в частност на дървесината и   renewable wastes. Делът на хидроенергетиката е 14,3 %, а вятърната е с участие от 12,3 %. Слънцето осигурява 6,3 %, геотермалната енергетика – 3,2 %. Останалото е биогаз и биогориво.

Евростат проследява и статистиката на страни, които не са членки на ЕС, като Исландия, Норвегия, Албания, Черна гора и Македония. От тях Исландия е с най-висок е дял на възобновяемите източници на енергия в крайното потребление – 72,6 %, при поставена цел от 64 % през 2020 г.. Норвегия достига 69,4 % при цел 67,5%.

 

Вижте повече на: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics

 

 

Евростат
дял на ВЕИ в потреблението на енергия
енергетика
ВЕИ
биомаса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева