НАЧАЛО » свят

Европейски консултантски център е подпомогнал проекти за 34 млрд. евро, които ЕИБ ще финансира

fb
3E news
fb
14-05-2020 03:37:31
fb

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси публикува днес своя годишен доклад за 2019 г., в който се прави преглед на въздействието на Центъра на територията на ЕС.  Той е създаден през 2015 г. като ключов елемент на Плана за инвестиции за Европа и е получил над 2300 искания за консултантска помощ и за технически консултации. Исканията идват от всяка точка на ЕС, като повечето от тях са от държавите, обхванати от политиката на сближаване, и по-специално Полша, България и Румъния. Като пряко следствие от подкрепата, получена от Консултантския център, сега за финансиране от Европейската инвестиционна банка се разглеждат 150 инвестиционни проекта на обща стойност 34 милиарда евро. Около половината от тях потенциално отговарят на условията за подкрепа по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Очаква се тази стойност да нарасне с превръщането на консултантската подкрепа в проекти за инвестиране.

Европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Предоставянето на местните органи и организаторите на проекти на съобразена с нуждите техническа помощ може да отключи финансирането, от което те се нуждаят, за да реализират своите проекти. Благодарение на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси до 34 милиарда евро могат да бъдат влети в различни проекти, включително такива в областта на чистата енергия, иновациите, както и интелигентната и социална инфраструктура. Ще използваме този положителен опит в бъдещия Консултантски център InvestEU.

Заместник-председателят на ЕИБ Лиляна Павлова заяви следното: Разработването на качествени, подходящи за финансиране проекти е голямо предизвикателство за повечето европейски държави от години. Това ограничава инвестициите, растежа и развитието, особено в държавите, обхванати от политиката на сближаване. Можем да се гордеем с това, което е постигнал Консултантският център, за да помогне на европейския публичен и частен сектор да преодолее това предизвикателство и да привлече допълнително финансиране, благодарение на сигнализиращия ефект на финансиране от страна на ЕИБ. Той се утвърди като център, който оказва ключова подкрепа на европейските организатори на проекти, като им помага да набележат, подготвят и направят инвестиции в съответствие с приоритетните цели на Плана за инвестиции за Европа.

Чиста енергия, безопасни пътища, социални жилища и здравеопазване

Консултантският център предоставя персонализирани консултантски услуги и техническа помощ за редица сектори. Той получава искания от градове, региони, частни организатори и малки предприятия. Някои от проектите, за които е предоставил подкрепа, включват:

- Въвеждане в експлоатация на екологични градски автобуси в София и Фландрия

- Разработване на стратегия за климата във Флоренция

- Стимулиране на здравните услуги в Румъния

- Подобряване на пътната безопасност в Гърция

- Инсталиране на енергийноефективно улично осветление във Вилнюс

- Предоставяне на по-достъпни от финансова гледна точка жилища в Познан

Можете да намерите още много примери на уебсайта на Консултантския център.

 

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси представлява партньорство между групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия съгласно Плана за инвестиции за Европа. Консултантският център има за цел да действа като единствена точка за достъп до различни видове консултантски услуги и услуги за техническа помощ. Той подкрепя набелязването, подготовката и разработването на инвестиционни проекти в целия ЕС. Неговите консултанти работят пряко с организаторите на проекти, за да подготвят персонализиран консултантски пакет в подкрепа на инвестиционните проекти.

Въпреки че Консултантският център е специализиран в сложни, широкомащабни консултантски искания, той признава, че някои организатори на проекти се нуждаят само от няколко часа или няколко дни леки стратегически консултации, за да поемат по правилния път. От създаването си  Консултантският център е предоставил такъв вид подкрепа на над 700 организатори на проекти с дейност в областта на транспорта, енергетиката, иновациите и здравеопазването.

За да може да предоставя успешно консултантската си подкрепа на местно равнище, Консултантският център изгради мрежа от местни партньори — национални насърчителни банки и институции — и подсили консултантския им капацитет с финансови средства и техническа помощ.

До момента Центърът е заделил над 3 милиона евро за подсилване на консултативните програми на местните си партньори посредством седем споразумения за финансиране, подписани с националните насърчителни банки и институции в България, Унгария, Франция, Литва, Италия и Словения. Центърът продължи също така да финансира програмата на Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа на малките предприятия в Румъния, България, Хърватия и Гърция.

Европейски консултативен център
ЕИБ
финансиране
проекти
инфраструктура
По статията работи:

3E news