НАЧАЛО » свят

Евродепутатите настояват за повече права на потребителя на енергийния пазар

fb
3E news
fb
28-05-2016 01:44:00
fb

За повече права на потребителите на енергийния пазар настояват евродепутатите в резолюция относно „новата сделка за потребителите на енергия“, която беше гласувана в четвъртък. Те препоръчват колективно закупване, произвеждане на собствена енергия, по-добри инструменти за сравняване на цените и по-лесна смяна на доставчика на енергия и на тарифата.

В незаконодателен текст, предназначен да информира по-нататъшната работа на ЕК в изготвянето на законодателство за енергийния пазар, евродепутатите също така призовават средствата от ЕС за енергийна ефективност да се съсредоточат върху енергийната бедност.

В момента 50 милиона граждани на ЕС живеят в енергийна бедност. Много граждани са оставени на остарели договори за доставка, познати също като „спящи“ договори, които често изискват големи такси за прекратяване, за да се премине към по-евтин доставчик. Аз искам енергийните компании да предоставят на потребителите информация за най-евтините тарифи и да премахнат скъпите такси за смяна на доставчика. През 2016 г., никой в Европа не би трябвало да избира между отоплението, охлаждането и храната“, заяви докладчикът Тереза Грифин (С&Д, Великобритания).

За да се насърчат потребителите да вземат по-активна роля на енергийния пазар, евродепутатите предлагат:

въвеждането на нови бизнес модели като схеми за колективно закупване и иновативни финансови инструменти, които да подпомогнат потребителите да произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници („самогенериране“) и да използват повече от това, което произвеждат („собствено потребление“), по най-ефективния начин;

намаляването на административните бариери пред новото самогенериране, съкращаване на разрешителните процедури и насърчаване на съвместни енергийни схеми;

въвеждане на изгодни условия за наематели и тези, които живеят в жилищни сгради, за да се позволи по-масовото прилагане на самогенериране и потребление на енергийно ефективни инструменти.

Ясно ценообразуване, сравними тарифи

Евродепутатите също така предлагат няколко начина за постигане на по-прозрачни цени на енергията:

по-често предоставяне на сметки и по-лесни за разбиране договори;

осигуряване на лесен и навременен достъп до данните за потребление и свързаните разходи;

даване на възможност на потребителите да сравняват оферти, дори и да са без знания и достъп до интернет, и да установят дали могат да спестят пари ако сменят доставчика. Инструментите за сравняване трябва да бъдат независими, актуални и лесни за разбиране. Те също така трябва да информират потребителите за най-изгодните тарифи за тях, въз основа на досегашните данни на потребление, и да гарантират, че ако желаят, те могат да се прехвърлят към тези тарифи по възможно най-улеснения начин и без никакви санкции или такси за прекратяване;

разработване на динамично ценообразуване, което отразява силните и слабите периоди на потребление на енергия, както и прозрачни, сравними и ясно обяснени тарифи;

разработване на интелигенти мрежи и уреди, които автоматизират управлението на търсенето на енергия в отговор на ценовите сигнали.

Справяне с енергийната бедност

Енергийната бедност – случаи, в които хората не могат да се отопляват или използват електричество в домовете си на достъпни цени – трябва да бъде решена в корените ѝ, казват евродепутатите, като призовават средствата от ЕС за енергийна ефективност и подкрепа за самогенериране да се фокусират по-добре върху енергийно бедните потребители с ниски доходи.

Добре насочените социални тарифи са жизненоважни за уязвими граждани с ниски доходи и следва да бъдат насърчавани“, казват евродепутатите, като добавят, че „всякакви такива социални тарифи трябва да са напълно прозрачни“.

Какво следва?

По време на дебата в сряда вечер заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович обяви, че през септември ЕК ще представи законодателни предложения относно енергийната ефективност и пазарният дизайн. Те ще бъдат последвани от законодателно предложение относно енергията от възобновяеми източници, доклад за цените на енергията и предложения относно обсерватория за енергийната бедност, като последното се очаква през 2018 г.

енергиен пазар
енергийна бедност
евродепутати
цени на енергията
По статията работи:

Маринела Арабаджиева