НАЧАЛО » свят

Делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия в Германия за пръв път надхвърля 50 % за тримесечие

fb
3E news
fb
05-04-2020 11:04:15

Енергийният и воден съюз (BDEW), най-голямата организация, обединяваща практически всички предприятия от електроенергийния и газовия сектор в Германия и Центърът за изследване в областта на слънчевата енергетика и водород в Баден-Вюртемберг (ZSW) публикуваха предварителна статистика за производството и потреблението на електроенергия н Германия през първото тримесечие на 2020 година.

Според данните, възобновяемите източници на енергия (за тримесечието) са покрили 52 % от брутното вътрешно потребление на електроенергия (през първото тримесечие на 2019 г. делът на ВЕИ е 44,4 %). Това е благодарение на ветровитото и слънчево време, а също така намаляване на потреблението на електричество до 148 млрд. кВтч или с 1 процент в сравнение с аналогичния период на миналата година. Частично влияние има и „факторът коронавирус“, в резултат на който е спаднала деловата активност.

За трите първи месеца на тази година брутното производство на електроенергия е съставлявало почти 158 млрд. киловатчаса. Това е със 7 процента по-малко от първото тримесечие на миналата година.

Общо около 77 милиарда киловатчаса електроенергия са били произведени на основата на слънцето, вятъра и други възобновяеми източници на енергия (през първото тримесечие на 2019 г.: 67,1 ТВтч). Почти 43 милиарда киловатчаса са произведени от континенталната вятърна енергетика. Около 81 милиарда киловатчаса са произведени от „традиционните“ източници на енергия. За аналогичния период на миналата година те са произвели 101,9 млрд. киловатчаса.

Делът на ВЕИ в брутното производство на електроенергия през първото тримесечие на 2020 г. съставляват около 49 процента.

Германия планира да покрие 65 % от потреблението на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници през 2030 г. Тази цел бе  залоена в коалиционното споразумение преди две години, а след това потвърдена в редица последващи документи.

ВЕИ
електроенергия от ВЕИ
вятърна енергетика
фотоволтаични мощности
Германия
По статията работи:

3E news