НАЧАЛО » свят

Дела на газа и петрола в световния енергиен баланс ще се понижи до 75% през 2035 г.

fb
3E news
fb
01-08-2016 11:02:00
fb

Дела на въглеводородите в световния енергиен баланс ще се понижи от 85% до 75% през 2035 г., коментира преди ден министъра на енергетиката на Русия Александър Новак, цитиран от Нефт и газ. Според Новак понижението ще е незначително, тъй като икономиката на света ще започне да расте от една страна, а от друга се очаква увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Трябва да припомним също така, че нефтогазовите компаниите вече активно развиват и проекти за ВЕИ.

Според годишния статистически преглед на ВР за световната енергетика (2015), именно ВЕИ показват устойчив ръст, достигайки 3% от световното първично потребление на енергия. През 2040 г. потреблението на енергия от ВЕИ ще нарасне в пъти, догато потреблението на нефт и газ ще остане практически на нивото от 2015 г.

От своя страна според Министерство на енергетиката на САЩ, ВЕИ може да увеличат дела си в структурата на световното енергопотребление от 12% през 2012 г. до 16-17% през 2040 г. Прогнозата на Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA) сочи, че през 2030 г. общата мощност на инсталациите за производство на електроенергия от фотоволтаици в света може да се увеличи повече от 10 пъти и да достигне до 1760 – 2500 Гвт.

Сега развитието на ВЕИ се стимулира чрез провеждане на държавна политика. Към началото на 2016 г. 173 държави са си поставили цели за развитие на ВЕИ, а 146 са обявили провеждане на политика за развитие на сектора.

Според публикувания на 1 юни 2016 г. доклад на международната организация за подкрепа на ВЕИ REN21 ( Ren21 renewables 2016 global status report), през 2015 г. Европа обаче е намалила нивото на инвестициите във ВЕИ с 21%, до 48,8 млрд.долара.

Общо в света във ВЕИ (без да се има предвид възобновяемото отопление и охлаждане) през 2015 г. са инвестирани 328,9 млрд.щатски долара. При изключване на обема на вложения в хидроелектроцентралите с капацитет от над 50 Мвт, сумата намалява до 285,9 млрд.долара. За сравнение сумата за инвестиции през 2014 г. е 273 млрд.долара.

 

нефт
газ
ВЕИ
REN21
BP
По статията работи:

Маринела Арабаджиева