НАЧАЛО » свят

Дебатът за енергийния преход в Германия продължава, но категорично клони към ВЕИ

fb
3E news
fb
15-01-2018 11:34:00
fb

Оживеният дебат за цената на енергийния преход в Германия продължава. Партията „Алтернатива за Германия“ не пести критиките си към подхода на управляващите, насочен към изменение на енергийната система.

Въпросът е особено актуален след публикуване на изследването на Инициативата „Нова социална пазарна икономика“, според което, разходите за „енергиен преход“ за семейство от четири човека през 2025 г. ще струва над 25 000 евро (с натрупвания), а като цяло за страната – 520 млрд. евро. Като компоненти на разходите в случай са влошаването на работата на традиционните електроцентрали, субсидиите за сметка на потребителите на електроенергия в полза на вятърната, слънчевата енергия и биомасата, допълнителните разходи за мрежова свързаност. Още ри появата на изследването INSM критиците веднага обърнаха внимание на основния недостатък – липсата на референтен сценарий. Тоест, авторите според анализаторите просто са събрали плащанията и разходите, без да съотнасят резултата с алтернативни варианти за развитие на енергийната система.
 

Немският парламент, Бундестага в края на миналата седмица публикува официалният отговор на немското правителство на партията „Алтернатива за Германия (AfD) за цената на немския енергиен преход.

Питането на партията състои от три въпроса:


Колко високи са били разходите на потребителите на електроенергия за енергийния преход в периода 2010 – 2016 г ?

Колко високи са били задълженията за потребителите, произтичащи от Закона за възобновяеми източници на енергия с нарастването до 2016 г. и какви ще са те в бъдеше ?

Колко високи ще са посочените разходи в периода до 2030 г. и какъв ще  е размерът им според посочените във втора точка задължения към 2030 г.

 

Отговорът на немското правителство е, че стойността на „енергийния преход“ не може да се изчислява чрез просто сумиране на отделни елементи от енергийната система. За да може ефективно да се определят тези разходи се изискват сложни изчисление и сравнение за развитието с и без ВЕИ.
Работата е в това, че дори и енергийният преход да не се осъществява, то енергийната система така или иначе ще се нуждае от вложения в строителството и модернизацията на мрежата и електроцентралите.  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900285.pdf

Затова единствен методологично допустим подход е сравняването на две системи – без енергиен преход и с такъв. Ако при това сравнение се появяват допълнителни разходи, то следва те да се сравняват с разходите, свързани с големите замърсявания на околната среда, неблагоприятните последствия за здравето на хората и дългосрочните последствия от измененията в климата (пир варианта без енергиен преход). „На Федералното правителство не е известно такова изчерпателно сравнение на разходите, което  с точност да отразява преимуществата на чистата енергия за хората и природата“, се казва в отговора на първият въпрос.

Законът за възобновяемите енергийни източници (EEG) гарантира на операторите (собственици) на ВЕИ-системите плащане на определено възнаграждение в разстояние на 20 години. Това означава, че системите въведени през 2000 г. ще престанат да получават възнаграждение през 2020 г. Системите, установени през 2016 г. ще получават възнаграждение до 2036 г.

Ако се вземе общият обем плащан за ВЕИ за всички категории потребители, то е вярно, че всички оператори за въведените до края на 2016 г. системи ще получават средно около 19 млрд. евро годишно.

В даденият случай обаче не трябва да се говори за дадената сума както за фактически разходи за EEG (разходи за енергиен преход), тъй като сумата за възнаграждение на операторите на ВЕИ-системата (частично) се компенсират от приходите от продажбата на електроенергия от ВЕИ на борсата.

Размерът на тези приходи в бъдеще (до 2036 г. ) е невъзможно да се определи, тъй като бъдещата цена на едро на електроенергията е неизвестна. В крайна сметка обаче, така наречените диференцирани разходи за EEG ще бъдат значително по-ниски от изискванията за компенсиране на централи за ВЕИ.

Що се касае за задълженията за заплащане на ВЕИ през 2030 г. правителството ги оценява на сумата от 15 млрд. евро. В същото време, както се отбелязва и по-горе, дадените задължения се противопоставят на бъдещите приходи от продажба на възобновяеми енергийни източници на борсата, чийто размер не може да бъде оценен днес.   

В отговора на германското правителство не се казва нищо за намаляване на вноса на електроенергия от традиционни централи във връзка с енергийния преход. Обемът на икономии в случай с немската страна е от милиарди евро годишно и е допълнителен аргумент в полза на развитието на ВЕИ.

 

 

 

по чуждия печат

ВЕИ
енергиен преход
енергийни системи
Германия
Бундестаг
По статията работи:

Маринела Арабаджиева