НАЧАЛО » свят

Глобалните субсидии за изкопаеми горива достигат 5,2 трилиона долара

fb
3E news
fb
14-01-2020 01:01:48

Автор: Майкъл Мазенгарб*, RenewEconomy

Нов анализ, поръчан от Международния валутен фонд, показа, че глобалните субсидии за изкопаеми горива продължават да растат, въпреки нарастващата спешност на необходимостта от декарбонизиране на световната икономика, съобщава Reneweconomy.com.au.

В работния документ, изготвен от отдела за фискални въпроси на МВФ, се изчислява, че през 2017 г. глобалните субсидии за изкопаеми горива са нараснали до 5,2 трилиона долара, което представлява 6,5 на сто от общия глобален БВП.

Китай е лидер по нивото на субсидиите, предоставени на изкопаеми горива, които докладът на МВФ изчислява на обща стойност 1,4 трилиона долара през 2015 г. Следват САЩ с 649 милиарда долара субсидии, Русия - с 551 милиарда долара, а ЕС - с 289 милиарда долара.

МВФ изчислява, че годишните енергийни субсидии в Австралия възлизат на 29 милиарда долара, което представлява 2,3 на сто от австралийския БВП. На глава от населението, австралийските субсидии за изкопаеми горива възлизат на 1 988 долара на човек.

Австралия се нарежда под повечето страни по смъртност от заболявания, свързани със замърсяването, като МВФ отчита 2,6 смъртни случая на 1000 в Австралия в резултат от местното замърсяване на въздуха, свързано с изкопаеми горива.

Това е по-малко от половината от процента, наблюдаван в Китай (5,3 смъртни случая на 1000 души) и значително под Русия (10,0 смъртни случая на 1000 души) и Украйна (16,0 смъртни случая на 1000 души), където има недостатъчна регулация за защита на хората от замърсяване на въздуха.

Проучването на МВФ е установило, че премахването на субсидиите за изкопаеми горива би имало значителни икономически ползи, включително подобрени бюджетни прогнози за правителствата. Нетните ползи от премахването на субсидиите за изкопаеми горива биха били 1,7 на сто от световния БВП.

МВФ установил, че цената, платена за въглища, обикновено е по-малка от половината от реалната й цена.

Докладът констатира, че ако изкопаемите горива бъдат оценени по подходящ начин, глобалните въглеродни емисии ще бъдат намалени с 28 на сто. Ефективното ценообразуване на изкопаемите води също до намаляване на смъртността от замърсяване на въздуха с до 46 на сто. Премахването на субсидиите за изкопаеми горива би увеличило също така световните държавни приходи с 3,8 на сто от БВП.

Подробен анализ на Международната агенция по енергетика е стигнал до същата констатация за възходяща тенденция на световните субсидии за изкопаеми горива, особено във връзка с пряката държавна подкрепа за тези горива.

Най-големият принос за субсидиите за изкопаемите горива е ниското ценообразуване на местното замърсяване на въздуха, тъй като въздействието на емисиите от смог и прахови частици оказва значително въздействие върху здравето и допринася за ранната смърт.

Страните, включително Китай и Индия, се борят през последните години за справяне с нарастващото замърсяване на въздуха.Растежът на потреблението на изкопаеми горива за икономическо развитие идва с нарастващите опасения относно смога и лошото качество на въздуха в големите градове. Китай предприе стъпки за борба с нарастващите опасения за качеството на въздуха, включително потенциални забрани за нови автомобили с бензин.

По-голямата част от глобалните емисии на парникови газове не се покриват от ефективен механизъм за ценообразуване. Емисиите на парникови газове обаче пораждат ефективни разходи за широката общност чрез икономическите разходи за щети, дължащи се на климатичните промени.

Въглищата остават най-големият бенефициент, като 44 на сто от световните субсидии са насочени към това гориво. Следват  нефт (41%) и газ (10%).

----------------------------------------------
Майкъл Мазенгарб е журналист на RenewEconomy със седалище в Сидни. Преди да се присъедини към RenewEconomy, Майкъл работи в сектора на възобновяемата енергия повече от десетилетие.

климатични промени
замърсяване на въздуха
субсидии
изкопаеми горива
По статията работи:

3E news