НАЧАЛО » свят

“Газпром“ е намалил с 34 % доставките на газ за Турция за 9-те месеца

fb
3E news
fb
15-11-2019 09:34:49
fb

Руската корпорация „Газпром“ за деветте месеца на настоящата 2019 година е понижила доставките на газ за Турция с 34 % в сравнение с аналогичния период на миналата година – до 11,792 млрд.куб м, става ясно от отчета на компанията по руските счетоводни стандарти.

За януари-септември 2018 година доставките на газ за Турция са били от порядъка на  17,923 млрд. куб м. Общо за миналата година „Газпром“ е доставил за Турция с 18 % по-малко газ от 2017 г. - 23,964 млрд. куб м.

Експертите обясняват това понижение от една страна с икономическата криза в страната и от друга – с диверсификацията на доставките на горива.

Според използваната в отчета методика, доставките на „Газпром“ за Европа през деветте месеца са били 142,764 млрд. куб м, което е с 3,7 % по-малко от аналогичния период на миналата година. Освен това, доставките за Западна Европа са спаднали с 8,9 % - до 108,416 млрд.куб м, но за Централна Европа  са нараснали с 13 % - до 33,153 млрд. куб м.

Освен за Турция, най-много газ е доставен в Германия – 37,292 млрд. куб м, Италия – 17,557 млрд.куб м, Австрия – 10,575 млрд. куб м, Франция – 10,357 млрд. куб м и Великобритания – 8,800 млрд. куб м.

Според отчета, чистата печалба на компанията за периода януари-септември е била 434,94 млрд- рубли, увеличавайки е в сравнение с миналата година с 10 %. Приходите спадат с 3,9 % - 3,49 трлн.рубли. „Газпром“ е глобална енергийна компания и извършва дейности по проучване, добив, транспортиране, съхранение и реализация на природен газ. Компанията има и дейности, свързани с производство на топлинна и електроенергия.

Газпром
доставки на природен газ за Турция
доставки на природен газ за Европа
По статията работи:

3E news