НАЧАЛО » свят

ВЕИ са осигурили 52 % от потреблението на електроенергия в Португалия през 2018 г.

fb
3E news
fb
07-01-2019 01:33:00
fb

Данните на португалския оператор на електрически и газови мрежи (Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.) сочат, че 52 % от потреблението на електроенергия през 2018 г. в Португалия е от производството на електроенергия от ВЕИ, включително експортът. Вятърните електроцентрали, както и хидроенергийните (ВЕЦ) са участвали в производството с по 23 %, биомасата – 5 %, електроенергията от фотоволтаични централи е била 1,5 %.


Производството на електроенергия на базата на изкопаеми горива е осигурила 48 % от електропотреблението (27 % - природен газ, 21 % - въглища).
Потреблението на електроенергия през 2018 г. възлиза на 50,9 TWh през 2018 г., което е увеличение с 2,5 % за същия период на миналата година, или 1,7 % при корекция на температурата и броя на работните дни. Това е втори рекорд по отношение на потреблението от 2010 г. насам.  

Трета поредна година Португалия е нето експортьор на електроенергия, салдото от експорта съответства на около 5 % от потреблението.
През миналата година на базата на ВЕИ е произведена над 40 % от електроенергията.


Значителният ръст се обяснява с това, че 2018 г. е била доста влажна и хидроенергетиката е произвела доста повече от 2017 г.
По отношение на потреблението на природен газ се отбелязва понижение в резултат на по-високото производство на електроенергия от ВЕИ.
Потреблението на природен газ през 2018 г. възлиза на 64,9 TWh, като годишното изменение е минус 6,8 %, но въпреки това остава високо и второ по количество, като е превъзхождано само от 2017 г.


През 2050 г. Португалия планира да достигне 100 % дял при производството на електроенергия от ВЕИ. В частност се залага на силно развитие на слънчевата енергетика, която днес се оценява като слабо развита.

ВЕИ
производство на електроенергия от ВЕИ
вятърни централи
фотоволтаични централи
природен газ
въглища
хидроенергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева