НАЧАЛО » основна-тема
fb

ЕК инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

МОСВ: България работи за изпълнение на препоръките на ЕК по наказателните процедури в областта на околната среда

fb
3E news
fb
02-07-2020
fb

ЕК предава България на Съда на ЕС заради директивата за морските стратегии

fb
3E news
fb
02-07-2020
fb

Министър Димитров провери проекта на Рилските езера, дейностите по обекта са спрени

fb
3E news
fb
01-07-2020
fb

По-малка ще бъде таксата при правенето на задължителен ОВОС

fb
3E news
fb
01-07-2020
fb

Спират се дейностите по проекта за устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза

fb
3E news
fb
30-06-2020
fb

Повечето страни в ЕС са изложени на риск да не успеят да намалят вредните емисии

fb
3E news
fb
30-06-2020
fb

ЕК: Повечето държави в ЕС изостават в ограничаването до 2030 г. на замърсяването на въздуха

fb
3E news
fb
26-06-2020
fb

МОСВ започна изпълнението на втори цикъл по създаване на планове за управление на риска от наводнения

fb
3E news
fb
26-06-2020
fb

Отпускат се допълнително 250 хил. куб м. вода от язовир „Студена“ за питейно-битови нужди на Перник

fb
3E news
fb
24-06-2020