НАЧАЛО » класации

Проект за опазване на царския орел, подкрепен от EVN България, получи Европейска награда „НАТУРА 2000“

В рамките на проекта, реализиран от БЗДП, EVN Електроразпределение обезопаси със защитни изолации 600 стълба от разпределителна мрежа в Югоизточна България

fb
3E news
fb
22-05-2014 01:30:00
fb

На 21 май  2014 г. в Брюксел проектът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата НАТУРА 2000 в България” получи престижната награда „НАТУРА 2000“, в категория „Консервация“.
Проектът, който е първият български проект финансиран от програма LIFE + на Европейския съюз, беше реализиран в периода 2009 – 2013 г. със сътрудничеството на EVN България Електроразпределение. Целта на проекта е да се намали директното унищожаване на защитените видове птици в 10 зони от „НАТУРА 2000“, най-важните от които са в общини на лицензионната територия на EVN България Електроразпределение - Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Сливен и Пазарджик.

Проектът приключи през декември 2013 г., като в неговите рамки EVN България Електроразпределение обезопаси със защитни изолации близо 600 стълба от електроразпределителна мрежа на дружеството. По този начин стълбовете се изолират и обезопасяват като чрез тези технически мерки се опазва живота на царския орел и ловния сокол, които са застрашени в световен мащаб птици. Защитните изолации бяха монтирани от дружеството в периода 2011 – 2012 г. 

Отчитайки успеха на дейностите по проекта, от 2013 г. EVN България Електроразпределение, в партньорство с БДЗП, работи по нов проект - „Life for safe grid“, финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Сред планираните дейности по проекта са мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа, в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 главно в общините Харманли и Свиленград. EVN България Електроразпределение е координиращ бенефициент по проекта, който е на обща стойност 8 милиона лева. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2013 – 2018 г.

Наградата „НAТУРА 2000“ се дава за първи път от Европейската комисия с цел да отпразнува и промотира най-добрите практики за опазване на природата в Европа. За нея са кандидатствали общо 163 проекта в 5 основни категории:

EVN
награда
Натура 2000
Life+
царски орел
По статията работи:

Георги Велев